Szczegóły wdrożenia:

 

Krok 1 – wycena na podstawie liczby uczestników, czyli liczby kont, przypisanym nauczycielom i uczniom
Krok 2 – podpisanie umowy na wdrożenie i/lub szkolenia z obsługi Teams oraz umowy RODO o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko). Umowy zawierają wszystkie niezbędne informacje do wykonania wdrożenia Teams w szkole.
Krok 3 – zakładanie darmowych kont Microsoft dla szkoły. Proces weryfikacji przez firmę Microsoft wierzytelności placówki, na czas której aktywacja może zostać wstrzymana na okres 2 dni roboczych.
Krok 4 – zakładanie kont nauczycielom i uczniom, kolejno następuje sporządzanie listy użytkowników oraz haseł logowania (po czym hasła powinny zostać zmienione na własne przez docelowych posiadaczy), która zostanie przekazana szkole. Login do każdego konta jest skonstruowany według schematu użytkownik@nazwaszkoly.onmicrosoft.com
Krok 5 – tworzenie grup lekcyjnych – może zostać to zrobione przez nas jako usługa dodatkowo płatna lub już indywidualne przez nauczycieli prowadzących zajęcia. Uwaga: grupa lekcyjna to jeden przedmiot dla danej klasy, czyli jeżeli klasa ma pięć przedmiotów, należy utworzyć dla niej pięć grup lekcyjnych.
Krok 6 – szkoła uiszcza opłatę.

 

Jeżeli, po wdrożeniu, placówka decyduje się na zlecenie nam administrowania usługami, zakładamy dodatkowe konto administracyjne. Konto administracyjne jak i pozostałe konta, nie muszą być w domenie szkoły, może ono pozostać w nazwaszkoly.onmicrosoft.com. Oczywiście, istnieje też opcjonalna możliwość podłączenia domeny szkoły do tego konta. W takim przypadku każdy użytkownik będzie mógł się logować na swoje konto z użyciem właściwego adresu mailowego. Tego rodzaju „podpięcie” umożliwia też przeniesienie poczty na serwery Microsoft, dzięki czemu wykorzysta się wszystkie możliwości Office 365 i nic nie stoi na przeszkodzie, szkoła może zrezygnować z utrzymywania własnego serwera pocztowego.

 

Do utworzonego konta można przyłączyć pakiety:
Office 365 A1 dla nauczycieli i uczniów – darmowa subskrypcja:
Aplikacje: Word, PowerPoint, Excel, OneNote i Outlook dostępne za pośrednictwem przeglądarki internetowej z aktywnym połączeniem internetowym. Skrzynka pocztowa o pojemności 50 GB.
Office 365 A3 dla nauczycieli – 13,82 zł netto/mc/nauczyciel (szkoły zazwyczaj nie decydują się na zakup pakietu dla uczniów):
Aplikacje: Word, PowerPoint, Excel, OneNote i Outlook dostępne za pośrednictwem przeglądarki internetowej z aktywnym połączeniem internetowym oraz stacjonarnie po pobraniu na dysk. Możliwość instalacji na 5 dowolnych urządzeniach (telefon, tablet,
komputer). Skrzynka pocztowa o pojemności 100 GB.
W obu przypadkach po zalogowaniu się na konto użytkownik ma dostęp do wszystkich swoich dokumentów, plików, historii, wiadomości (o ile poczta została przeniesiona do Microsoft). Funkcjonalności i możliwości Office 365 są znacznie większe od tych jakie daje tradycyjny Office, np. Office 2019 – zarówno w dostępnych opcjach programów jak i narzędziach chmurowych.
Teams ma taką samą funkcjonalność w obu przypadkach.