Home » szkoły » Teams dla edukacji – Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Bukowskich w Buku

Teams dla edukacji – Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Bukowskich w Buku

CO BYŁO NAJTRUDNIEJSZE W CAŁYM PROCESIE WDROŻENIA?
Mimo początkowych obaw okazało się, że nie było problemów, których nie można by rozwiązać od ręki. Najbardziej angażujące okazało się wyjaśnianie procesu instalacji MSTeams rodzicom, dla których środowisko cyfrowe nie jest na co dzień naturalnym środowiskiem funkcjonowania. Uważam jednak, że w szkole liczącej niemal 700 uczniów, generowanie, dystrybucja loginów i haseł, a także wyjaśnianie początkowych wątpliwości, przebiegły bardzo sprawnie.

 

CZY OBAWY ZWIĄZANE Z PROCESEM WDROŻENIA ORAZ PRZEJŚCIA NA NAUKĘ ON-LINE SIĘ potwierdziły?
Obawy związane z wdrożeniem Teamsa, które mieliśmy wszyscy: dyrekcja, nauczyciele, rodzice, absolutnie się nie potwierdziły. Teams okazał się bardzo intuicyjnym systemem, wsparcie szkoleniowe ze strony administratora systemu, dostępna w internecie liczba materiałów szkoleniowych sprzyjały szybkiej adaptacji wszystkich użytkowników do nowych warunków pracy.

 

CO TAK NAPRAWDĘ ZAWAŻYŁO NAD PODJĘCIEM DECYZJI NA PRZEJŚCIE NA NAUKĘ ZDALNĄ W TEAMS?
Na decyzji o przejściu na Teamsa zaważył fakt, że system ten daje możliwość wzajemnej komunikacji między nauczycielami i uczniami, a także pomiędzy samymi uczniami w czasie rzeczywistym. Komunikację ułatwia funkcja czatu, rozmowy, konferencji on-line. Ponadto system daje możliwość sprawnego monitorowania i oceniania postępów uczniów poprzez zakładkę ZADANIA. Ponadto Teams sprawił, że uczniowie są niezależni od e-dziennika, a co za tym idzie także od swoich rodziców, którzy pracując zawodowo, wiadomości przekazywane przez e-dziennik mogli udostępniać dzieciom dopiero późnym popołudniem.

 

CZY PANI ZDANIEM TEAMS ZOSTANIE Z NAMI NA DŁUŻEJ A NIE TYLKO JAKO CHWILOWE ROZWIĄZANIE PROBLEMU ZWIĄZANEGO Z OBECNĄ SYTUACJĄ?
Jestem przekonana, że Teams posłuży w przyszłości uczniom i nauczycielom do wymiany dokumentów, wspólnej pracy nad plikami, komunikacji, organizowania spotkań on-line.

 

JAK ZAREAGOWALI NA TO NAUCZYCIELE CZY SIĘ BALI I CZY ICH OBAWY SIĘ POTWIEDZIŁY?
W naszej szkole zatrudnionych jest 56 nauczycieli, z których część oczywiście miała obawy przed nowym systemem. Muszę jednak powiedzieć, że dzięki współpracy, udzielaniu sobie nawzajem wsparcia, systematycznej wymianie informacji nauczyciele bardzo szybko przeszli na Teams. Utworzyli sobie także zespoły nauczycieli, dzięki którym spotykają się on-line, wymieniają doświadczeniami, rozwiązują bieżące problemy. Dzięki ich zaangażowaniu i wysiłkowi wprowadzanie Teamsa okazało się niemal bezbolesne.

 

JAK SZYBKO UDAŁO SIĘ SZKOLE (NAUCZYCIELOM, UCZNIOM, RODZICOM) ZAADOPTOWAĆ DO NOWEJ SYTUACJI?
Do nowej sytuacji udało się zaadoptować bardzo szybko. W czwartek, 26 marca rozpoczęliśmy wspólnie z wychowawcami dystrybucję loginów i haseł dla uczniów, a 30 marca ogromna większość zajęć odbyła się już w Teamsie. Nauczyciele założyli zespoły, ćwiczyli z uczniami korzystanie z różnych funkcji systemu, wyjaśniali rodzicom wątpliwości. Uczniowie zaadaptowali się bardzo szybko. Widać było, że Teams jest znakomitą odpowiedzią na ich potrzebę komunikacji, której inne rozwiązania nam nie dawały. Zaletą systemu jest także fakt, że uczniowie współpracują ze sobą: udzielają sobie wskazówek, przekazują instrukcje, reagują np. na zamieszczanie plików w niewłaściwych miejscach.

 

JAKA JEST PANI ZDANIEM JEDNA NAJWIĘKSZA ZALETA PRACY W PROGRAMIE TEAMS?
Możliwość komunikacji, bieżącego reagowania na wątpliwości uczniów, szybkiego pozyskiwania informacji zwrotnej, monitorowania pracy uczniów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *