Program szkolenia

Tabele przestawne do czego służą jak funkcjonują przygotowanie danych źródłowych.

Dane w Excelu to jedno, analiza ich to drugie. W Excelu możesz dokonać zaawansowanych analiz w niezwykle prosty sposób! Wystarczy znajomość tabel przestawnych a obliczenia które wykonujesz za pomocą formuł w długim czasie teraz wykonasz w ciągu kilku chwil! Co ważne, aby posługiwać się tabelami przestawnymi nie potrzeba znajomości żadnych formuł, po prostu za pomocą myszki ustawiamy sposób obliczania i analizy danych.
Aby sprawnie posługiwać się tabelami przestawnymi, przygotowaliśmy dla was łatwy w nauce program, z pomocą którego krok po korku poznajemy fantastyczne możliwości tabel przestawnych. Poniżej prezentujemy najważniejsze punkty programu nauki.

Obliczenia za pomocą formuł.

Zanim zaczniemy zabawę z tabelami przestawnymi, dokonamy kilku obliczeń za pomocą tradycyjnych formuł przydatnych w analizie danych, np. licz jeżeli, suma jeżeli, suma warunków. Pod koniec nauki, kiedy tabele przestawne będą już tylko zabawą, za ich pomocą dokonamy tych samych obliczeń które były zrobione z użyciem formuł. Pokaże to nam, jaka jest różnica w pracy na formułach i tabelach przestawnych.

Przygotowanie danych.

Zanim tabela przestawna zostanie utworzona, musimy odpowiednio przygotować dane źródłowe. Uczymy się jak takie dane powinny wyglądać, jakich błędów unikać, na co zwracać uwagę.

Wstawianie tabeli przestawnej.

Po przygotowaniu danych źródłowych można wstawić tabelę przestawną – sprawdzamy jakie są sposoby ich tworzenia. Poznajemy podstawowe pojęcia związane z tabelami przestawnymi i funkcjonowaniem tabel przestawnych. Dowiadujemy się jak poruszać się w tabelach, z jakich elementów się składają. W tym punkcie dokonamy pierwszych obliczeń na przykładowych danych.

Zmiana wyglądu tabel przestawnych + drukowanie.

Standardowy wygląd tabel przestawnych nie zawsze jest odpowiednim – czytaj ciekawym. W tej części szkolenia będziemy zmieniać wygląd naszej tabeli przestawnej wykorzystując gotowe szablony, włączać wyłączać elementy tabeli przestawnej takie jak sumy częściowe i końcowe. Dowiemy się czym jest zmiana układu tabeli przestawnej. Jeżeli wyniki tabeli przestawnej będziecie chcieli drukować – poćwiczymy odpowiednie sposoby przygotowania tabeli do wydruku, aby drukowało się to co chcemy tak jak chcemy.

Różne obliczenia w polach tabel przestawnych.

Podstawowe obliczenie w polu tabeli przestawnej to oczywiście suma. Jednak tabela przestawna pozwala na dokonanie innych obliczeń, chociażby średniej, minimum, maksimum, licznika. Dowiemy się jak zmieniać te obliczenia i z nich korzystać.

Prezentacja danych.

Obliczenia których wyniki otrzymamy w polach tabeli przestawnej możemy dodatkowo „pokazywać” na różne sposoby. Pokazywanie to nic innego obliczanie różnych relacji pomiędzy uzyskanymi wynikami, np. możemy błyskawicznie sprawdzić rozdział procentowy w grupie, wyliczyć różnice pomiędzy wybranymi wynikami zarówno wartościowo jak i procentowo. To oczywiście tylko niektóre z możliwości prezentacji danych.

Aktualizacja danych źródłowych tabeli przestawnej.

Prawidłowo przygotowana tabela przestawna to idealne narzędzie do tworzenia raportów i obliczeń, raz przygotowane będą działać bezproblemowo za każdym razem kiedy zaktualizujesz lub uzupełnisz dane. Jednak tabele przestawne aktualizują się nieco inaczej niż zwykłe formuły. W tej części pokazujemy jak aktualizować dane źródłowe, jak też zautomatyzować ten proces.

Grupowanie danych.

To jeden z ciekawszych tematów szkolenia, nauczymy się jak np. grupować produkty wg. ceny, ilości, dat produkcji lub sprzedaży. Grupować możemy zarówno wg wartości liczbowych, tekstowych lub dat.

Wykresy przestawne.

Wykres dla analizy danych idealne uzupełnienie całej pracy. Wykres tabeli przestawnej różni się nieco od typowego wykresu – doskonale współpracuje z tabelą przestawną a tabela z wykresem. Dowiadujemy się jak taki wykres szybko wstawić oraz jak za jego pomocą można zmienić wyniki w tabeli przestawnej.

Funkcja WEŹ DANE TABELI.

Ta funkcjonalność tabeli przydaje się tam, gdzie dane z tabeli przestawnej mają trafiać to zwykłych tabel, np. wyniki analiz mają być przetwarzane w innych plikach Excela. Funkcja pozwala pobierać dane z wybranych komórek niezależnie jak zmienia się układ tabeli przestawnej.

Pola i elementy obliczeniowe.

Kiedy w tabeli przestawnej chcemy dokonać obliczeń pomiędzy dostępnymi danymi, możemy w tym celu wykorzystać pole obliczeniowe. Mając do dyspozycji cenę i ilość w polu obliczeniowym możemy wyliczyć wartość. Najprościej mówiąc, pole obliczeniowe to miejsce gdzie możemy dokonywać własnych obliczeń. Podczas szkolenia uczymy się jak obliczać np. wzrost procentowy, wyliczać różnice pomiędzy polami.

Tworzenie tabel przestawnych z kilku źródeł.

Czasami się zdarza, że tabela przestawna musi być generowana z kilku źródeł. Na szczęście nie jest to ograniczenie, musimy jedynie w odpowiedni sposób taką tabelę przygotować. Narzędzie jest przydatne do analizy danych z kilu arkuszy lub skoroszytów.

Narzędzia wspomagające tabele przestawne.

Na koniec poznajemy narzędzia wspomagające, czyli usprawniające pracę w tabelach przestawnych: ukrywanie tabeli źródłowej, filtr graficzny, czyszczenie tabeli przestawnej. Sprawdzimy też, jak można użyć w tabeli przestawnej automatyczne tworzenia tabeli w danych źródłowych.