Numer lekcji

Temat lekcji

Opis lekcji

Rekomendacja

Czas lekcji

Lekcja 1
MS Teams

Co to jest usługa Teams?

Czy warto korzystać z tego narzędzie, jakie daje możliwości w codziennej pracy i nauce?

Poruszana tematyka: uruchamianie Excela opis elementów okna, wybór: szablon czy pusty dokument, omówienie wstążek, organizacja danych w Excela.

 

Warto wiedzieć

15 minut

Lekcja 2
MS Teams

Czym jest zespół, zarządzanie zespołem.

Najprostszy sposób do zorganizowania zajęć z przedmiotu dla klasy. W tej części tworzymy zespół klasowy, zarządzamy nim, przydzielamy i usuwamy nauczycieli i uczniów.
Poruszana tematyka: tworzenie zespołu, zarządzanie zespołem - dodawanie/usuwanie nauczycieli i uczniów, ustawienia, analiza, edycja zespołu, dodawanie tagów, zmiana ikony zespołu, narzedzia analizy zespołu, zmiana ustawień zespołu, zapraszanie do zespołu.

 

Musisz to wiedzieć
Rekomendowane w zestawie
z lekcjami: 3

20 minut

Lekcja 3
MS Teams

Budowa zespołu klasowego

 Sprawdzamy co się kryje w głównych zakładkach zespołu, do czego służą i jak właściwie ich używać, prowadzimy konwersację czatem, umieszczamy pliki dla klasy, dowiadujemy się jak używać One Note do prowadzenia zajęć, tworzymy i oceniamy zadania dla uczniów.
Poruszana tematyka: konwersacja w ogłoszeniach, wstawianie załączników do konwersacji, przekazujemy pliki klasie, tworzenie i prowadzenie lekcji w One Note, tworzenie zadań, ocena zadań.

 

Musisz to wiedzieć
Rekomendowane w zestawie
z lekcjami: 2

20 minut

Lekcja 4
MS Teams

Notes zajęć

Klasowy notatnik, gdzie prowadzone są wszystkie lekcje i zajęcia, miejsce w którym zarówno nauczyciel jak i uczeń przekazują treści i materiały, czyli wszystko co potrzebne w czasie lekcji znajdziesz w jednym miejscu.
Poruszana tematyka: dodawanie sekcji i stron, umieszczanie materiałów na lekcję - treści, pliki, instrukcje głosowe nauczyciela dla uczniów, wstawianie grafik pomocniczych w treści lekcji, przekazywanie lekcji uczniom, przywracanie wcześniejszych wersji lekcji, sprawdzanie kto co wykonał na lekcji., ustawienia zaawansowane Notatnika - włączanie strefy nauczyciela, dodawanie zakładek Notatnika uczniom

 

Musisz to wiedzieć
Rekomendowane w zestawie
z lekcjami: 3, 5

40 minut

Lekcja 5
MS Teams

Zadania

Czyli czas na sprawdzenie wiedzy uczniów. W tym miejscu przygotowujemy zadania dla uczniów, określimy parametry zadania, jednym kliknięciem przekażemy zadanie klasie lub wybranym osobom. Sprawdzimy też, czy uczeń zadanie odebrał, czy już je rozwiązał. Zadanie oczywiście możemy sprawdzić, opisać i ocenić. Wszystko w jednym miejscu z czytelnym podziałem.
Poruszana tematyka: przygotowywanie zadania i testu - dodawanie załączników, wstawianie opisów, terminu wykonania zadania, wysyłanie zadania uczniom, weryfikacja stanu zadania, opisywanie i ocenianie zadania, przegląd zadań które zostały przygotowane, przegląd zadań wysłanych i zadań ocenionych., zapoznanie się z zakładką zadania na pasku głównym Teams.

 

Musisz to wiedzieć
Rekomendowane w zestawie
z lekcjami: 3, 4, 6

20 minut

Lekcja 6
MS Teams

Ocenianie zadań

Miejsce w którym znajdziesz oceny i opisy wszystkich zleconych uczniom zadań.
Poruszana tematyka: przeglądanie zadań ucznia, przeglądnie zadań, sprawdzanie ocen i opisów nauczyciela.

 

Musisz to wiedzieć
Rekomendowane w zestawie
z lekcjami: 4, 5

20 minut

Lekcja 7
MS Teams

Czat

 Miejsce na konwersację z dowolnym użytkownikiem Teams w szkole, rozmawiać mogą zarówno nauczyciele jak i uczniowie. Rozmowa może być tekstowa, głosowa lub za pośrednictwem wideopołaczenia. Każdy może tworzyć własne grupy i w ramach nich się komunikować.
Poruszana tematyka: tworzenie grup kontaktów, rozmowa w ramach grupy, rozmowy indywidualne.

 

Warto wiedzieć

20 minut

Lekcja 8
MS Teams

Aktywność

Sprawdź co się dzieje w twojej klasie czyli zespołach do których jesteś przypisany. Poznajemy miejsce w którym widzimy zmiany które dokonały się we wszystkich twoich zespołach klasowych, będziemy włączać powiadomienia, sprawdzać wydarzenia.
Poruszana tematyka: sprawdzanie ogłoszeń i plików, przeglądanie Notesów zajęć, zadań i ocen

 

Warto wiedzieć

20 minut

Lekcja 9
MS Teams

Kalendarz

Doskonałe miejsce do organizacji spotkań na lekcję. Będziemy zapraszać klasę na lekcję, ustawiać dodatkowe parametry spotkań. Będziemy też dołączać do zaplanowanego spotkania.
Poruszana tematyka: tworzenie spotkania dla klasy w Teams, Przeglądanie spotkań, dołączanie do spotkań.

 

Musisz to wiedzieć

20 minut

Lekcja 10
MS Teams

Rozmowa

Miejsce gdzie bardzo szybko nawiążesz połączenie z wybraną osobą, możesz przejrzeć historię połączeń i odsłuchać nagranych dla ciebie wiadomości głosowych.
Poruszana tematyka: przenoszenie wszystkich konwersacji do aplikacji Teams, szybkie wybieranie, książka adresowa, historia połączeń, automatyczna sekretarka.

 

Warto wiedzieć

20 minut

Lekcja 11
MS Teams

Pasek wyszukiwania

Miejsce gdzie błyskawicznie znajdziesz użytkownika, dokumenty lub wydarzenia. Koniec ręcznym przeszukiwanie całego Teamsa, ten automat cię w tym wyręczy.
Poruszana tematyka: przenoszenie wszystkich konwersacji do aplikacji Teams, szybkie wybieranie, książka adresowa, historia połączeń, automatyczna sekretarka.

 

Warto wiedzieć

15 minut