ZOBACZ CZEGO BĘDZIESZ SIĘ UCZYĆ

Wprowadzenie do Outlooka

Wprowadzenie do Outlooka – podstawowe informacje dotyczące programu Outlook. Poznajemy Budowę programu, jak się w nim poruszać, gdzie szukać interesujących nas modułów jak poczta, kontakty, kalendarz, zadania.
Poruszana tematyka: Uruchomienie programu. Omówienie elementów okna, przełączanie się pomiędzy modułami. Ćwiczenia.

Modułu pocztowy

Modułu pocztowy – zapoznajemy się z najpopularniejszym elementem Outlooka czyli pocztą. Sprawdzamy budowę i układ katalogów skrzynek pocztowych, czyli przeglądamy skrzynkę odbiorczą, skrzynkę nadawczą, elementy wysłane, spam. Przeglądamy też zawartość okienek podglądów katalogów. Sprawdzimy też co znajduje się na wstążce narzędziowej.
Poruszana tematyka: Przeglądanie katalogów skrzynek pocztowych. Przegląd zawartości okien podglądu. Omówienie wstążki narzędziowej dla poczty. Ćwiczenia.

Tworzenie wiadomości email

Tworzenie wiadomości email, jak prawidłowo napisać i wysłać wiadomość elektroniczną z Outlooka. Poznajemy najważniejsze zasady pisania wiadomości czyli dlaczego temat wiadomości jest ważny, uczymy się jak formatować treść wiadomości i wstawić do niej załącznik.
Poruszana tematyka: Tworzenie wiadomości. Pisanie wiadomości i formatowanie tekstu wiadomości. Wstawianie załączników do wiadomości. Wstawianie do wiadomości dodatkowych elementów.Ćwiczenia.

Tworzenie podpisów do wiadomości

Tworzenie podpisów do wiadomości – podczas wysyłania wiadomości warto w niej swój podpis, który najczęściej zawiera bardzo podobne informacje jak typowa wizytówka. W tej części dowiemy się stworzyć podpisy, jak je przyporządkować do konkretnych adresów email tak aby wstawiały się automatycznie podczas wysyłania wiadomości.
Poruszana tematyka:Tworzenie i używanie podpisów. Ćwiczenia.

Wysyłanie, odbieranie, odpowiadanie, przekazywanie wiadomości, usuwanie wiadomości

Wysyłanie, odbieranie, odpowiadanie, przekazywanie wiadomości, usuwanie wiadomości – czyli to wszystko co z wiadomościami wykonujemy najczęściej. W tej części przećwiczymy tematykę związaną wysyłaniem i przekazywaniem wiadomości.
Poruszana tematyka:Opcje wysyłania wiadomości – żądanie potwierdzeń. Omówienie pól DO, DW, UDW .Temat wiadomości – czy powinniśmy go wpisywać? Różne sposoby na odpowiedź wiadomości. Ćwiczenia.

Zarządzanie folderami wiadomość

Zarządzanie folderami wiadomości czyli gdzie i jak przechowywać i organizować wiadomości, nauczymy się też tworzenia reguł które automatycznie będą przekazywały wiadomości do odpowiednich katalogów wg, np. nadawcy lub tematu wiadomości.
Poruszana tematyka:Omówienie roli katalogów skrzynkach pocztowych. Zarządzanie folderami w skrzynkach pocztowych.Tworzenie reguł wiadomości. Używanie flag monitorujących. Ustalanie kategorii wiadomości. Ćwiczenia.

Narzędzia folderów

Narzędzia folderów – w tej części poznajemy narzędzia pozwalające na automatyzację pewnych czynności w folderach wiadomości. Sprawdzimy jak włączyć zasady dla folderów, czyli automatyczne kasowanie wiadomości, sprawdzimy jak włączyć automatyczną archiwizację wiadomości.
Poruszana tematyka:Tworzenie zasad dla folderów (tylko Outlook 365). Ustawienia auto archiwizacji wiadomości
Ćwiczenia.

Wyszukiwanie wiadomości

Wyszukiwanie wiadomości – czyli jak szybko i skutecznie przeszukiwać katalogi wiadomości w celu odnalezienia interesującego nas maila. Nauczymy się wyszukiwać wiadomości, załączników lub treści w przechowywanych mailach.
Poruszana tematyka:Filtrowanie wiadomości. Sortowanie wiadomości. Grupowanie wiadomości. Ćwiczenia.

Używanie tagów

Używanie tagów – czyli jak ułatwić sobie pracę z wiadomościami używając kategorii i flag monitorujących. Te proste narzędzia pozwolą na organizację wiadomości w ciągu dnia, błyskawicznie zrobić z nich zadanie do wykonania, lub oznaczyć jako kategorię, czyli oznaczyć kolorem całą konwersację.
Poruszana tematyka:Zaznaczanie wiadomości jako nieprzeczytane/przeczytane. Używanie kategorii w wiadomościach. Wstawianie flag monitorujących w wiadomościach. Ćwiczenia.

Zmiana ustawień widoku

Zmiana ustawień widoku, czyli ustawiamy co i jak chcemy widzieć na ekranie.
Poruszana tematyka:Układ bieżący – zmiana ustawień, reset ustawień. Rozmieszczanie wiadomości. Wybór kolumn w oknie. Zmiana układu okien. Używanie okienka osoby. Ćwiczenia.

Omówienie kalendarza

Omówienie kalendarza, czyli jak planować spotkania i wydarzenia, jak organizować sobie dzień lub miesiąc pracy pełen spotkań i terminów. Będziemy też zapraszać na spotkania innych za pomocą automatycznych wiadomości email. Poznajemy jego elementy, sprawdzamy zawartość wstążki narzędziowej i okien kalendarza.
Poruszana tematyka:Budowa kalendarza.Nowe wydarzenie. Nowe wydarzenie cykliczne. Przypominanie o zdarzeniu.Usuwanie wydarzeń. Zmiana widoku – dzień, tydzień, miesiąc. Nowe spotkanie. Nowe spotkanie cykliczne. Zaproszenie na spotkanie. Sposoby akceptacji lub odrzucenia uczestnictwa w spotkaniu. Planowanie spotkań Skype. Ćwiczenia.

Udostępnianie kalendarza

Udostępnianie kalendarza, czyli jak pokazać komuś swój kalendarz taka by widział tylko to co chcemy pokazać. Nauczymy się też tworzyć nowe kalendarze oraz jak przeglądać udostępnione dla nas.
Poruszana tematyka:Tworzenie kalendarzy. Udostępnianie kalendarzu. Otwieranie udostępnionych kalendarzy. Ćwiczenia.

Kontakty

W tej części Outlooka możesz gromadzić wszystkie kontakty z którymi współpracujesz, jak na przykład klientów, współpracowników. Dzięki prostej organizacji kontaktów w grupy, wysyłając wiadomość na grupę masz pewność, że wszyscy adresaci będący członkami grupy dostaną od ciebie wiadomość, - nie musisz każdego z osobna wpisywać jako adresata wiadomości. W tej części nauczymy się zapisywać kontakty w książce adresowej, tworzy grupy adresowe.
Poruszana tematyka:Tworzenie kontaktów. Dodawanie i modyfikacja kontaktów.Tworzenie grup. Filtrowanie i sortowanie kontaktów. Usuwanie kontaktów. Ćwiczenia.

Zadania

Zadania to moduł w którym możesz tworzyć, przydzielać i nadzorować przebieg realizacji zadań. Zadania możesz wykonywać samodzielnie lub zlecać ich wykonacie. W tym miejscu będzie możliwy podgląd postępu realizacji zdania.
Poruszana tematyka:Tworzenie zadań. Nowe zadania. Przydzielanie zadań. Zarządzanie zadaniami. Raportowanie zadań. Zadania cykliczne. Przypominanie o zadaniach . Usuwanie zadań. Ćwiczenia.

Zmiana widoku zadań

Zmiana widoku zadań – wybieramy jakie zadania i w jaki sposób chcemy widzieć na liście. .
Poruszana tematyka:Zmiana widoku. Ustawienia widoku. Reset ustawień widoku. Rozmieszczanie zadań. Zmiana układu okien. Ćwiczenia.

SALE SZKOLENIOWE