BLOK I
Wstęp do Office 365, czyli być w biurze poza biurem 

 

Office 365 to zbiór programów które mają pomoc Ci w organizacji pracy, usprawnić przepływ informacji, zwiększyć bezpieczeństwo dokumentów i plików. Dzięki rozwiązaniom chmurowym, praca w biurze może być wykonywana w pełni prawnie również poza biurem – w domu, podróży, delegacji.

BLOK II
MS Teams czyli twoje centrum dowodzenia - wszystko w jednym miejscu

 

MS Teams to coś więcej niż komunikator, to doskonałe miejsce na przeniesienie tu konwersacji, wymiany plików i informacji, to miejsce, w którym zorganizujesz pracę swoją, zespołów roboczych, działów firmy a także współpracę z klientami.

BLOK III
Aplikacje wspomagające OneNote, Planer, Forms, Whiteboard, Bookings, Power Automate

 

Część przeznaczona aplikacją wspomagającą pracę zdalną. Planowanie własnej pracy jak i pracy w zespole, monitorowanie postępów pracy, OneNote jako niezastąpiony notatnik, Whiteboard narzędzie które możesz wykorzystać podczas spotkań on-line zespołów. Power Automate szybko i porsto możesz samodzielnie zautomatyzować współpracę między programami w pakiecie Office 365.

 

PROGRAM SZKOLENIA

Kompleksowe szkolenie z pakietu Microsoft 365 w wykorzystaniu w pracy zdalnej.

I BLOK - OFFICE 365 CHMURA

Wstęp do Office 365, czyli być w biurze poza biurem

Office 365 to zbiór programów które mają pomoc Ci w organizacji pracy, usprawnić przepływ informacji, zwiększyć bezpieczeństwo dokumentów i plików. Dzięki rozwiązaniom chmurowym, praca w biurze może być wykonywana w pełni prawnie również poza biurem – w domu, podróży, delegacji.
W tej część poznasz odpowiedzi na następujące pytania: Jaka jest idea Office 365. Jakie są dostępne aplikacje w pakiecie, czy zawsze są dostępne klasyczne wersje programów (Word, Excel, PowerPoint, Outlook). Jakie są różnice między pakietami (licencjami) Office 365.
Dodatkowo określimy, które funkcje Office 365 będą dla Ciebie najbardziej przydatne w zależności od charakteru Twojej pracy. Sprawdzimy czy: będziesz potrzebować udostępniać wyniki swojej pracy innym – w firmie lub klientom, będziesz chciał mieć dostęp do swoich plików poza biurem, w podróży lub domu, potrzebujesz dostępu do dokumentów, poczty w komórce lub tablecie, Potrzebujesz organizować pracę własną lub zespołu

 

Office 365 on-line

W tej części dowiemy się jak rozpocząć pracę z Office 365, znajdziemy odpowiedzi na pytania: 
 • jak się logować do panelu Office 365 
 • zapoznanie z elementami portalu Office 365 
 • przegląd dostępnych aplikacji 
 • jak spersonalizować swoje konto Office 365 
 • różnice pomiędzy programami Office w wersji przeglądarkowej i instalowanej na komputerze 
 • jak instalować Office na swoim komputerze 

 

Chmura, czyli czy warto z niej korzystać

Dowiemy się jak uruchomić OneDrive na komputerze, włączyć automatyczną kopię zapasową dokumentów przechowywanych na komputerze. Dowiemy się czy bez internetu będzie możliwy dostęp do plików zapisanych w chmurze. 
W tej część poznasz odpowiedzi na następujące pytania: 
 • Co to jest chmura i dlaczego warto przechowywać tam dokumenty: 
 • Usługa OneDrive, Sharepoint, Google Drive 
 • Automatyczna synchronizacja plików komputer – chmura, chmura - komputer 
 • Jak automatycznie zapisywać dokumenty w chmurze 
 • Jak zadbać o bezpieczeństwo dokumentów w Office 365, czyli jak włączyć auto backup 

 

Praca na dokumentach w Office 365  

W tej części szczególny nacisk kładziemy na podstawy pracy z dokumentami w chmurze, uruchamianych zarówno w programach Office 365 zainstalowanych na komputerze jak i w przeglądarce internetowej. Funkcjonalności jakie będziemy tu omawiać to narzędzia pracy grupowej i indywidualnej. Sprawdzamy co daje w praktyce udostępnianie dokumentów, jak określić kto co może zrobić w udostępnionych dokumentach, omawiamy sposoby pracy wielu osób na jednym dokumencie w tym samym czasie lub niezależnie od innych osób, sprawdzamy, jak cofnąć udostępnianie. Dodatkowo nauczymy się też jak przeglądać i przywracać historię plików, oraz co robić, jeżeli plik został usunięty. Poznajemy praktyczne korzyści Office 365 dla mnie, dla grupy, dla firmy. Dowiemy się również, że praca poza biurem może być tak samo efektywna jak byśmy byli w biurze – rozwiązanie dla pracujących w domu, w delegacji i nie tylko. 
W tej część poznasz odpowiedzi na następujące pytania: 
 • Jak tworzyć, przeglądać i otwierać dokumenty w aplikach klasycznych i przeglądarkowych 
 • Jak włączyć automatyczne zapisywanie wykonanej pracy 
 • Jak przywrócić wcześniejsze wersje dokumentów 
 • Jak przywrócić usunięte pliki 
 • Jak tworz kopie dokumentów 
 • Jak udostępnić dokumenty i kontrolować kto ma do nich dostęp 
 • Jak pracować wspólnie w jednym dokumencie 

 

II BLOK - MS Teams 

Wprowadzenie do programu

MS Teams to coś więcej niż komunikator, to doskonałe miejsce na przeniesienie tu konwersacji, wymiany plików i informacji, to miejsce, w którym zorganizujesz pracę swoją, zespołów roboczych, działów firmy a także współpracę z klientami. Teams to miejsce, w którym możesz używać czatów, rozmów telefonicznych, organizować spotkania video, gromadzić pliki, wymieniać się nimi, zlecać kontrolować zadania, projekty. Idea jest prosta – wszystko w jednym miejscu, wszystkie informacje i dokumenty są aktualne, nie ma ryzyka, że w grupie krążą różne wersje tej samej umowy, wszystkie zagadnienia dotyczące tematu znajdują się w jednym miejscu. 
W tej część poznasz odpowiedzi na następujące pytania: 
 • Obsługa Teams w aplikacji i przez przeglądarkę internetową 
 • Omówienie Teams – jego głównych założeń 
 • Omówienie elementów programu 
 • Współpraca z osobami spoza firmy 

 

MS Teams organizacja pracy w zespołach

Ta część szkolenia zaznajomi nas z zasadami pracy w Teams, pokarze jak łatwo i skutecznie się komunikować zarówno będąc w biurze jaki poza nim, jak przekazywać pliki, jak współdzielić je w grupie, jak organizować spotkania on-line. Poruszana tematyka to w szczególności tworzenie zespołu i kanałów, zarządzanie nimi, analiza ich zawartości i aktywności w niej, wymiana informacji i dokumentów w zespołach, automatyczne przekazywanie plików na komputer i z komputera. 
W tej część poznasz odpowiedzi na następujące pytania: 
 • Czym są zespoły i kanały 
 • Jak dołączyć do zespołu 
 • Czym są karty w kanałach 
 • Jak używać czatów w kanałach 
 • Przeniesienie konwersacji do Teams - w codziennej pracy 
 • Jak wymieniać się plikami w zespołach 
 • Jak włączyć synchronizację plików w Teams z naszym komputerem  
 • Jak komunikować się:  w czacie indywidualnym , jak przeprowadzić rozmowy głosowe, jak użyć automatycznej sekretarki, jak stworzyć książkę adresową 
 • Jak dokonać zmian ustawień w zespołach: powiadomienia, włączanie ograniczeń 
 • Jak sprawdzić aktywności uczestników w zespole 
 • Jak użyć paska wyszukiwania 

 

Kalendarz i spotkania on-line

Ta część poświęcona jest używaniu kalendarza, planowaniu i przeglądaniu spotkań, dołączaniu do spotkań. Będziemy ustawiać parametry spotkań, np. kto może do nich dołączyć, kto może prowadzić spotkanie i prezentować swój pulpit. Podczas połączenia będziemy udostępniać innym swoje dokumenty, pulpit, używać czatu, używać notatnik spotkania a także nagrywać spotkanie. 
W tej część poznasz odpowiedzi na następujące pytania: 
 • Jak przeglądać kalendarz 
 • Jak zaplanować spotkanie 
 • Jak ustawić parametry spotkania 
 • Jak rozpocząć szybkie spotkanie bez planowania 
 • Jak dołączyć do spotkania i je prowadzić 
 • Ustawienia kamery i mikrofonu 
 • Zmiana tła w obrazie 
 • Zmiana ustawień spotkania podczas jego trwania 
 • Nagrywanie spotkania 
 • Użycie tablicy podczas spotkania 
 • Przekazywanie plików podczas spotkania 
 • Udostępniane pulpitu 
 • Zapraszanie osób do spotkania 

 

Książka adresowa

Przeprowadzanie rozmów głosowych, czatów indywidualnych. W tej części dowiesz, jak utworzyć listę ulubionych kontaktów, jak je grupować, jak tworzyć z nimi połączenia.
Poruszana tematyka: 
 • Jak dodać kontakty do ulubionych 
 • Jak grupować kontakty 
 • Jak tworzyć indywidualne i grupowe czaty 
 • Jak przekazywać podczas tych połączeń pliki 
 • Jak wykonywać połączenia głosowe 
 • Jak obsłużyć automatyczną sekretarkę 

 

III BLOK DODATKOWE NARZĘDZIA

OneNote – elektroniczny notatnik

OneNote to nic innego jak bardzo funkcjonalny notatki elektroniczny. Dzięki aplikacji możesz w łatwy sposób tworzyć notatki, szkice, zapisywać pomysły, czyli wszystko to co robisz w tradycyjnym notesie. Program łączy w sobie prostotę użytkowania i wszechstronność możliwości. Co ważne, notatki możesz wykonywać zarówno na komputerze, telefonie lub tablecie a w razie konieczności możesz je udostępniać innym. Wbudowane narzędzia pozwalają na uatrakcyjnienie prowadzonych zapisków. 
W tej część poznasz odpowiedzi na następujące pytania: 
 • Jak wygląda idealny notatnik elektroniczny 
 • Czy OneNote może być połączony a Teams 
 • Jak tworzyć notatki, zapiski i szkice indywidualne i grupowe 
 • Jak udostępniać notatnik 
 • Jakie są przydatne narzędzia i ustawienia notatników, jak tworzyć własne szablony notatek 
 • Jak można korzystać z OneNote w aplikacji, przeglądarce lub komórce 
 • Jak użyć automatyzacji PowerAutomate w pracy notatnika 

 

Planer

To kolejna aplikacja używana w MS Teams. Za jej pomocą możesz zwiększ wydajność pracy, przydzielać zadania innym, tworzyć je samodzielnie. Plany zadań składają się z kart pełnych zawartości, które obejmują takie elementy jak daty rozpoczęcia i ukończenia, pliki listy kontrolne i etykietykomunikaty i wiadomości do innych osób wykonujących zadanie. Nie musisz tworzyć złożonych raportów o stanie planówPlanner automatycznie wizualizuje stan zadań na wykresach kołowych i słupkowych bez konieczności dodatkowej konfiguracji. 
Poznaj odpowiedzi na następujące pytania: 
 • Jak sprawnie organizować pracę w zespole zdalny 
 • Jak aplikacji Planner może pomóc Tobie zbudować tablicę Kanban 
 • Jak tworzyć zadania 
 • Dołączać informacje 
 • Dołączać pliki 
 • Tworzyć listę kontrolną 
 • Jak ustawić przypomnienia niezrealizowanych zdań 
 • Jak analizować wykonanie i postęp zadań własnych i w grupie 

 

Forms

To prosta, lecz przydatna aplikacja do tworzenia formularzy, ankiet i testów. Zbieraj dane potrzebne do prowadzenia firmy, badaj za jej pomocą zadowolenie klientów, poznaj opinię pracowników lub stwórz test sprawdzający znajomość wybranego zagadnienia. Zebrane informacje możesz w łatwy sposób analizować automatycznie wizualnie lub przeglądać wyniki w skoroszycie Excela. 
Omawiana tematyka: 
 • Tworzenie testów 
 • Tworzenie ankiet i formularzy 
 • Tworzenie szybkich ankiet w czatach Teams 
 • Analiza wyników 

 

Whiteboard

Ten program jak sama nazwa wskazuje to elektroniczna tablicaflipchart. Za jej pomocą możesz rysować, tworzyć szkice, jest doskonałym uzupełnieniem spotkania on-line. Whiteboard jest częścią MS Team, może też być użyta jako oddzielna aplikacja.
Poruszana tematyka: 
 • Uruchomienie Teams 
 • Uruchomienie jako aplikacja 
 • Użycie narzędzi do rysowania 
 • Zapisywanie i udostępnianie tablicy innym 

 

Bookings

Jeżeli interesuje Cię rezerwacja spotkań, np. prowadzisz gabinet lekarski lub usługowy, ta aplikacja pozwoli zorganizować rejestrację spotkań – pokazać wolne terminy, wybrać osobę, z którą chcemy umówić spotkanie, prześledzić statystyki tyk rezerwacji. Aplikacja przypomina też o zbliżającym się terminie spotkania. 
Poruszana tematyka: 
 • Uruchomienie i konfiguracja parametrów 
 • Tworzenie formularzy rejestracyjnych 
 • Analiza rezerwacji 

Power Automate  

Usługa Microsoft Power Automate pomaga usłudze Office 365 w inteligentniejszej pracy. Jest to zbiór „botów automatyzujących pracę w Office 365. Za ich pomocą możesz zautomatyzować te czynności, które do tej pory wykonujesz ręcznie – automatycznie zapisywać załączniki, drukować kreślone dokumenty, otrzymywać powiadomienia w przypadku wystąpienia określonej sytuacji i wiele innych. 
Poruszana tematyka: 
 • Uruchomienie Power Automate 
 • Użycie kreatora botów 
 • Zmiany ustawień działających już botów

   

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA