Część I – MS Word poziom podstawowy

 

Pokaż wszystko
Dzięki niemu będzie możliwe przeglądać w dokumencie to czego nie widać a ma decydujący wpływ na wygląd i układ tekstu. Dzięki tej funkcji sprawdzisz, gdzie w tekście są wielokrotne spacje, zagubione Entery które powodują „rozjechanie” akapitów, tabulatory które też potrafią podnieść ciśnienie ?. Poruszana tematyka:
 • Włączenie/wyłączenie funkcji
 • Opis symboli wyświetlanych podczas włączenia funkcji
 • Ćwiczenia
Zaznaczanie, kopiowanie tekstu
Zwykłe Ctrl C i Ctrl V często nie wystarcza. Zdarzają się sytuacje, kiedy szybko uda się skopiować tekst, ale potem tracimy dużo czasu na jego sformatowanie i ustawienie tak, aby pasował do reszt dokumentu, np. kopiując tekst z Internetu. W tej części sprawdzamy jak sprawnie skopiować i wkleić tekst tak aby od razu pasował reszty dokumentu, dowiadujemy się jak sprawnie skopiować i wkleić tekst z Internetu do naszego dokumentu, jak wkleić tekst bez grafiki. Poruszana tematyka:
 • Omówienie tematu – jedno kopiowanie, różne sposoby wklejania
 • Zaznaczanie i kopiowanie tekstu w dokumentach Word
 • Zaznaczanie i kopiowanie tekstu na stronach internetowych
 • Przenoszenie tekstu za pomocą poleceń Wytnij i Wklej
 • Ćwiczenia
Formatowanie tekstu
Tekst w dokumencie wygląda o wiele ciekawiej, jeżeli jest sformatowany, czyli nadamy mu odpowiedni wygląd. Czasami tekst musi pogrubiony, czasami pochylony lub wyróżniony w inny sposób. Dowiemy się też jak zmienić kolor czcionki lub zapisać prawidłowo wzór chemiczny (np. H2O) lub jednostki (np. m2, m3). Poruszana tematyka:
 • Wybór czcionki, jej rozmiar
 • Zmiana koloru czcionki, użycie koloru wyróżnienia
 • Stosowanie indeksów górnych i dolnych
 • Czyszczenie formatowań tekstu
 • Malarz formatów
 • Ćwiczenia
Formatowanie akapitu
Podczas tworzenia dokumentów tekstowych warto użyć w nich akapity, czyli podzielić tekst na pewnego rodzaju bloki tekstowe. W tej części dowiadujemy się po co są w dokumencie akapity, jak je tworzyć, jak je formatować. Poruszana tematyka:
 • Wyrównanie tekstu w akapicie – do prawej, do lewej, wyśrodkowanie, wyjustowanie
 • Zmiana wcięcia akapitu,
 • Interlinia – sposób na zmianę odstępu pomiędzy wierszami
 • Ustawianie odstępów przed i po akapicie
 • Wstawianie numeracji i punktowania
 • Użycie cieniowania akapitu
 • Sortowanie
 • Obramowanie akapitu
 • Przenoszenie akapitów
 • Ćwiczenia
Używanie stylów
Słowem po co ręcznie formatować tekst, skoro Word zrobi to za nas ?. Rewelacyjnie prosty sposób na automatyczne formatowanie akapitów. Za jednym kliknięciem ustawisz styl tekstu, sformatujesz nagłówek tekstu. Poruszana tematyka:
 • Omówienie tematu
 • Jak stosować style tekstów
 • Modyfikacja stylu – błyskawiczny sposób na zmianę wyglądu dokumentu.
Wstawianie grafik w dokument
Zdjęcia lub inne grafiki urozmaicają dokument tekstowy, mogą to być ilustracje przedstawiający omawiany temat, jak typowe pliki graficzne czy też obraz wykresu. W tej części sprawdzimy jak prawidłowo wstawić grafikę w dokument, jak odpowiednio ustawić grafikę w dokumencie – tzw. otoczenie tekstem, przetestujemy też różne układy grafik, np. jak ustawić zachodzenie obrazków na siebie. Poruszana tematyka:
 • Wstawianie grafik w dokument
 • Formatowanie plików graficznych w dokumencie
 • Dodawanie podpisu pod obrazek
 • Ćwiczenia
Wstawianie spisu treści i spisu ilustracji
Prawidłowo wykonany spis treści pozwala na błyskawiczne przemieszczanie się w dokumencie. Podobnie spis ilustracji, pozwala nam skatalogować wszystkie ilustracje i bardzo szybko przemieszczać się między nimi. Spis treści i ilustracji aktualizuje się automatycznie, a więc nie ma problemu z jego zawartością podczas dokładania kolejnych rozdziałów, zmiany numeracji stron. Poruszana tematyka:
 • Wstawianie spisu treści
 • Wstawianie spisu ilustracji
 • Aktualizacja spisu treści
 • Ćwiczenia

 

Część II – MS Word poziom zaawansowany

 

Wstawianie tabel i Excela w dokument Word 
Odpowiadamy na pytania: czy tabele lepiej robić w Wordzie czy Excelu, oraz jak usprawnić tworzenie ofert i przeliczeń w dokumentach Word, czyli jak sprawić, aby oferta w Wordzie sama się liczyła ?
 • Wstawianie tabeli
 • Wstawianie skoroszytu Excela
 • Wstawianie wykresów
 • Ćwiczenia

 

Wstawianie stron w dokumencie 
Sprawdzimy, jak wstawić stronę tytułową do dokumentu – do czego służą strony tytułowe, jak je wstawić i użyć w dokumencie, sprawdzimy, jak rozpocząć pisanie od nowej strony, czyli nauczymy się wstawiać puste strony, oraz podział strony. Poruszana tematyka:
 • Wstawianie stron tytułowych
 • Wstawianie pustej strony
 • Wstawianie podziału strony
 • Ćwiczenia
Wstawiane linków, zakładek i odsyłaczy 
W dużych dokumentach szybkie poruszanie się jest bardzo ważne, nie tracimy czasu na żmudne przewijanie dokumentów w dół i górę wyszukując ważnego fragmentu. W tym celu Word udostępnia nam całkiem sporo narzędzi: link pozwoli błyskawicznie przenieść się do innej części dokumentu, uruchomić lub pobrać pliki z Internetu lub po prostu uruchomi nam program pocztowy, aby wysłać zapytanie do dostawcy. Zakładki z kolei podobnie jak to robią zakładki w książce, błyskawicznie przeniosą cię do miejsca w dokumencie w której została założona. Odsyłacz z kolei to automatyczny link, w tekście który przeniesie cię do określonego miejsca w dokumencie. Poruszana tematyka:
 • Wstawianie linków – różne przykłady
 • Wstawianie zakładek
 • Wstawianie odsyłaczy
 • Ćwiczenia
Dodawanie informacji w nagłówku i stopce 
Omawiamy sposoby wykorzystania nagłówków i stopek w dokumentach, sprawdzamy jakie informacje mogą się tam znajdować, jak najwłaściwiej wykorzystać te pola, np. wstawiając informacje o dokumencie lub numerację stron. Poruszana tematyka:
 • Wstawianie tekstu w nagłówek i stopkę
 • Wstawianie pól tekstowych
 • Wstawianie grafiki w nagłówek i stopkę
 • Wstawianie informacji o dokumencie
 • Wstawianie numeracji stron
 • Ćwiczenia
Edytowanie tekstu 
Poznajemy możliwości znajdowania i zamieniania tekstu w dokumencie. Kiedy jest konieczność wyszukania tekstu w dokumencie, ręczne przeglądnie jest bardzo czasochłonne, tak samo jak podmiana tekstu w dokumencie. W tym celu wykorzystamy odpowiednie narzędzia Edytowania tekstu. Poruszana tematyka:
 • Funkcja znajdź, zamień, zaznacz, przejdź do…
 • Przykłady, ćwiczenia
Wstawianie podpisu w dokumencie 
Czyli do czego służy podpis dokumentu, jak go używać i co nam to daje, słowem dowiemy się wszystkiego dotyczącego podpisywania dokumentu. Poruszana tematyka:
 • Wstawianie podpisu
 • Używanie Faksymile podpisu
 • Podpisywanie certyfikatem elektronicznym
 • Ćwiczenia
Szybkie części 
Sposób na wstawianie w dokument autotekstu lub właściwości tekstu. Dzięki tym elementom błyskawicznie umieścisz w dokumencie ważne informacje, takie jak dane adresowe firmy, tytuł dokumentu lub adres email. Nauczymy się również wstawiać w treść tzw. pola. Dzięki nim możesz błyskawicznie wypełniać tekst dodatkowymi informacjami, np. nazwą klienta. Po prostu na początku dokumentu wpisujesz nazwę firmy a Word wstawia tą nazwę w tekście wszędzie tam, gdzie jest to wymagane. Nie musisz już ręcznie przeglądać całego dokumentu, aby poprawić jego treść zmieniając w nim nazwę firmy. Poruszana tematyka:
 • Wstawianie autotekstu
 • Wstawianie właściwości dokumentu
 • Wstawianie pól
 • Używanie organizatorów bloków konstrukcyjnych
 • Ćwiczenia
Projektowanie 
Tworzymy własny szablon dokumentu. Dzięki szablonom dokumentów możesz ujednolicić wygląd całego pisma za jednym kliknięciem, po prostu wybierasz szablon, wg którego określasz, jak ma wygląd dokument.  W szablonie możesz ustalić format tekstu, akapitów, nagłówków. Poruszana tematyka:
 • Wybór motywów
 • Zmiana szaty graficznej projektu
 • Używanie znaku wodnego
 • Modyfikacja i tworzenie własnego szablonu.
 • Ćwiczenia
Układ strony 
W tej części dowiemy się jak zmieniać ustawienia strony, np. orientację strony w pionie lub poziomie. rozmiar strony, ilość kolumn tekstu na stronie, marginesy. Jeżeli w jednym dokumencie mają znajdować się strony ustawione zarówno poziomo jak i pionowo, musimy użyć znaków podziału. Dowiemy się czym one są i jak je stosować.  Sprawdzimy, jak zostawić miejsce na oprawę dokumentu. Poruszana tematyka:
 • Zmiana ustawień marginesów
 • Zmiana orientacji strony
 • Zmiana rozmiaru strony
 • Określenie ilości kolumn tekstu na stronie
 • Wstawianie znaku podziału strony
 • Wstawianie znaku kolumny
 • Wstawianie znaku podziału sekcji
 • Ćwiczenia
Spis treści, ilustracji, przypisy, indeksy
Dokument Word bez spisu treści często jest mało przejrzysty, szukamy po omacku co, gdzie jest. Z pomocą przychodzą odwołania. Nauczymy się wstawiać w tekście spisy treści, ilustracji, przypisy, indeksy. Poruszana tematyka:
 • Wstawianie spisu treści
 • Wstawianie podpisu ilustracji
 • Wstawianie spisu ilustracji
 • Wstawianie przypisów dolnych, końcowych
 • Wstawianie indeksów
 • Ćwiczenia
Korespondencja seryjna 
Jeżeli wysyłasz do klientów korespondencję, np. biuletyn, informator, zaproszenia, warto postarać się, aby były one spersonalizowane. W tym celu warto wykorzystać Korespondencję seryjną. W tej części sprawdzimy, jak drukować koperty i etykiety, jak przygotować korespondencję seryjną w której automatycznie będą wstawiane zwroty grzecznościowe lub inne informacje. Poruszana tematyka:
 • Tworzenie kopert i etykiet
 • Tworzenie korespondencji seryjnej.
 • Ćwiczenia
Recenzja dokumentu 
Zarządzając lub kontrolując pracę nad dokumentami, warto zapoznać się z możliwościami jakie dają nam narzędzia recenzji. W tym punkcie szkolenia dowiemy się jak posługiwać się sprawdzaniem pisowni i statystykami, jak prawidłowo wstawiać w dokument komentarze i notatki i za ich pomocą dokonywać swego rodzaju czatu wewnątrz dokumentu. Jeżeli nadzorujesz dokument, nad którym toczą się prace, zainteresują cię możliwości śledzenia zmian oraz ich późniejsze akceptowanie lub odrzucenie. Nauczymy się też porównywać różne wersje tego samego dokumentu. Poruszana tematyka:
 • Zarządzanie własnym słownikiem ortograficznym
 • Czytanie statystyk dokumentu
 • Wstawianie komentarzy i ich przeglądanie
 • Włączenie śledzenia zmian w dokumencie
 • Widok adjustacji, czyli jak wyświetlać historię zmian, komentarze w dokumencie.
 • Akceptacja lub odrzucenie zmian w dokumencie
 • Ćwiczenia
Widok 
Tu dowiemy się jak otworzyć kilka razy ten sam dokument, jak przeglądać dokumenty obok siebie, jak włączyć elementy pomocnicze na ekranie. Przetestujemy też sposoby zmiany powiększenia widoku strony. Poruszana tematyka:
 • Wielokrotne otwieranie tego samego dokumentu
 • Wyświetlani obok siebie i przeglądanie dokumentów Word
 • Zmiana powiększenia widoku okna
 • Ćwiczenia
Inspekcja dokumentu 
Czyli jak wyszukać problemy w dokumencie, jak je rozwiązać. Dowiemy się jak ujednolicić autora dokumentu, jak pozbyć się spisu wielu komentujących dokument, jak sprawdzić zgodność dokumentu. Poruszana tematyka:
 • Użycie inspekcji dokumentu
 • ćwiczenia

 


terminy kursów