PROCES PRZYGOTOWANIA OFERTY - 5 kroków

 

1 etap – Kontakt z nami w celu ustalenia: przedmiotu interesującego Państwa szkolenia, miejsca, ilości wstępnie planowanego czasu, wielkości grupy, liczby osób biorących udział.
2 etap – Wstępną wycena szkolenia oraz proponowane przez nas warianty rozwiązań organizacji szkolenia, w oparciu o uzyskane od Państwa na etapie Kroku 1 informacje.
3 etap – Tworzenie grup szkoleniowych z uwzględnieniem poziomu szkolenia lub wymagań dotyczących zdobycia określonej wiedzy. Ustalanie poziomu odbywa się na podstawie średniej wyników z przygotowanego przez nas testu, sprawdzającego wiedzę uczestników szkolenia.
4 etap – Ostatecznie uzgodnienie: ceny, czasu trwania szkolenia, terminów, programów szkoleniowych.
5 etap – Realizacja szkolenia zgodnie z ustalonymi przez strony warunkami. Wręczenie uczestnikom certyfikatów ukończenia, sporządzonych w języku polskim bądź, w razie konieczności, w języku angielskim.
6 etap – po zakończonym szkoleniu wystawiamy FV VAT - termin płatność do ustalenia.