SZKOLENIA STACJONARNE

 

Przyjeżdżamy do miejsca wyznaczonego przez Klienta lub zapraszamy do naszych sal szkoleniowych. W cenie zapewniamy sprzęt komputerowy z niezbędnym oprogramowaniem do przeprowadzenia szkolenia.

SZKOLENIA ON-LINE

 

Distance Learning, szkolenie przeznaczone dla grup zorganizowanych lub w wersji indywidualnej. Formuła zdalna szkolenia z terenem na żywo. Szkolenie z wykorzystaniem programu Teams lub wskazanego przez Klienta.

OFERTA SZKOLEŃ

 

Nasza oferta obejmuje aplikacje pakietu Microsoft 365: Excel, Access, Word, PowerPoint, MS Projekt, Power Pivot, Power Query, Power B. Nasze programy szkoleniowe można również wykorzystać w wersjach MS Office 365, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019

 

WIĘCEJ PROGRAMÓW

Jak wygląda współpraca z nami
oraz przygotowanie szkolenia?

Przygotowując ofertę szkoleniową, dbamy o dokładne doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych związanym z dobrem odpowiednich zagadnień. Jak również skupiamy się nad częścią związaną z organizacją szkolenia oraz ustalenia optymalnego czasu trwania szkolenia tak aby zachować balans między szkoleniem a obowiązkami związanymi z wykonywana pracą.


ANKIETY SZKOLENIOWE

 

Z pomocą anonimowych ankiet staramy się określić przed szkoleniem potrzeby każdego z uczestników. Pytamy o najczęściej wykonywane czynności w programie, chcemy wiedzieć: Co chciałbyś, żeby Excel robił za Ciebie?, zamiast: Jakie funkcje Excela są lub będą Ci potrzebne? W razie potrzeby po pierwszym dniu szkoleniowym sprawdzamy czy szkolenie oraz forma prowadzenia odpowiadają uczestnikom szkolenia. W razie potrzeby wprowadzamy potrzebne korekty.

 


CZAS TRWANIA SZKOLENIA

 

Jeden z najważniejszych czynników  decydujących o skuteczności szkolenia. Preferujemy szkolenia w większej ilości dni a z mniejszą ilością godzin nauki dzięki czemu unikniemy "przeładowania" informacjami oraz zapewnimy komfort uczestnika związany z nieobecnością w pracy a co za tym idzie zaległościami. Przygotowujemy dwie oferty z krótszą ilością dni a większą ilością godzin w ciągu jednego dnia oraz większa ilości dni z mniejszą ilością godzin.

 


TEST Z EXCELA

 

W przypadku szkolenia większej ilości osób warto jest ustalić poziom wiedzy i dostosować tak program szkolenia aby zadbać o komfort wszystkich uczestników szkolenia. Test pomoże nam ustalić czy oraz od którego momentu warto powtórzyć wybrane zagadnienia tak aby wyrównać poziom uczestników.

 

TEST EXCEL

Szkolenia w grupie lub w indywidulanie

Jedno z najczęściej zadawanych pytań: Jaka jest optymalna ilość osób w grupie szkoleniowej? Właściwa odpowiedź: Zależy! Dokładnie wszystko zależy tak naprawdę od poziomu grupy. W przypadku osób początkujących im mniejsza grupa tym lepiej, trener może poświęcić więcej czasu na każdego z uczestników i spokojnym tempem przejść przez program szkolenia. W przypadku grup bardziej zaawansowanych tempo oraz potrzeby uczestników są na zupełnie innym poziomie i w tym przypadku nie tyle wielkość grupy będzie przekładać się na skuteczności szkolenia ale dobór zagadnień oraz przykładów oraz sposób prowadzenia.


SZKOLENIA W GRUPIE

 

Standardowe grupy szkoleniowe to od 8 do 15 osób. Oczywiście liczebność grupy zależy od wielu czynników. Przede wszystkim od możliwości czasowych Klienta oraz budżetu jaki chciałby przeznaczyć na szkolenie. Szkolenia prowadzimy w grupach już od 1 osoby do takiej ilości jaka będzie potrzebna. Na liczebność grup ma również wpływ czy szkolenie jest stacjonarne czy w formie zdalnej.


SZKOLENIA INDWIDULANE

 

Karta TRAINING ON – jako benefit szkoleniowy dla pracowników lub w przypadku rozproszonych zespołów związanych z rodzajem pracy lub w związku z home office. Rodzaj szkolenia, jego czas oraz termin wybiera pracownik w ramach godzin wykupionych przez pracodawcę.

 

CENNIK


KREATOR SZKOLEŃ INDYWIUDLANYCH

 

zkolenie SAM na SAM z trenerem. Wybierasz zakres materiału szkolenia, czas oraz termin szkolenia. Szkolenia w formie zdalnej lub stacjonarnej u nas na miejscu lub w miejscu wskazanym przez Ciebie. Pobierz kreator szkolenia.

 

KREATOR

Praca zdalna - Office 365 oraz MS Teams

Poznaj możliwości jakie dają programy do pracy zdanej. Jak pracować wspólnie z zespołem w chmurze Microsoft plus wykorzystanie MS Teams do organizacji pracy a w tym planowanie zadań, praca na wspólnych plikach, komunikacja między zespołem. Szkolenia w trybie stacjonarnym w lokalizacji podanej przez Klienta lub zdalnie.

WDROŻENIA Office 365

 

SZCZEGÓŁY

SZKOLENIE Office 365
Teams + OneNote + Planner + Forms

 

PROGRAM

DORADZCTWO Office 365

 

SZCZEGÓŁY

E-learning w Twojej firmie

E-learning jako wsparcie po szkoleniu – możliwość skorzystania z naszej platformy elearningowej, do której dostęp jest wliczony w cenę szkolenia lub z platformy szkoleniowej utrzymanej w koncepcji microlearningu, którą zaprojektujemy według indywidualnych preferencji.


KREATOR ELEARINGU

 

Jeżeli posiadasz platformę elearningową w firmie i chcielibyście wzbogacić ją szkolenia z programów pakietu Microsoft 365, możecie pobrać kreator szkoleń elearningowych, wybrać intersujące zagadnienia oraz rodzaj materiału dłuższy bardziej szczegółowy czy wiedza w pigułce. Pobierz kreator i poproś o wycenę.

 

KREATOR EXCEL


FILMY ELEARNINGOWE

 

E-learning to rozbudowane, szczegółowe, dokładnie omawiane filmy, z teorią oraz ćwiczeniami, umożliwiające samodzielną naukę danego zagadnienia w Excelu. o każdego filmu dodany jest zestaw ćwiczeń aby móc samodzielnie przećwiczyć prezentowane zagadnienia.

 


MICROLEARNING

 

Microlearning skondensowana wiedza, podzielonej na jak najmniejsze zagadnienia, do których można się odwołać w momencie, gdy ich najbardziej potrzeba - nauka "just in time". Krótka forma instruktażu nie tylko nie pochłania wiele czasu, ale przede wszystkim można ją od razu zastosować w praktyce.