EXCEL W KSIĘGOWOŚCI

Uczestnicząc w szkoleniu dowiesz się jak: Prawidłowo wpisywać dane w arkuszach, czyli jak unikać częstych błędów. Przygotować dane księgowe do dalszej analizy, nauczysz się jak właściwie przygotować takie dane, tak aby usprawnić ich obróbkę w Excelu. Tworzyć raporty w tabeli przestawnej, w różnych układach tabeli i dostępnych pól. Używać wykresów do prezentacji wykonanych analiz finansowych, zmieniać ich ustawienia tak, aby przedstawiane informacje były czytelne.. Używać funkcji do dokonywania podstawowych obliczeń jak suma, średnia, zliczanie, poprzez bardziej zaawansowanych, jak sumy częściowe, wyszukaj pionowo. Stosować formatowania warunkowe i za ich pomocą automatycznie zmieniać formaty komórek spełniających ustalone warunki, np. oznaczyć te, których wartości osiągnęły wyznaczoną wartość. Stosować poprawności danych, dzięki którym unikniesz błędów podczas wpisywania wartości w komórki. Szkolenie prowadzone w formie warsztatowej. Tworzyć rozwiązania raportowe z użyciem Power Query i Power Pivot, które to narzędzia automatyzują pobieranie danych i umożliwiają bardziej zaawansowane analizy danych. 

EXCEL W SPRZEDAŻY

Uczestnicząc w szkoleniu dowiesz się jak: Przygotować dane do analizy. Tworzyć raporty w tabeli przestawnej, w różnych układach tabeli i dostępnych pól, dowiesz się też jak wstawiać w tabeli przestawnej obliczenia niestandardowe z użyciem pól i elementów obliczeniowych. Poznasz też wskaźniki KPI pomagające określić stopień realizacji celów. Wstawiać wykresy do prezentacji wykonanych analiz, dzięki którym zwizualizujesz wyniki sprzedaży. Funkcje między innymi:  sumy częściowe, licz jeżeli, licz warunki na funkcjach czasowych kończąc. Stosować formatowania warunkowe i za ich pomocą automatycznie zmieniać formaty komórek spełniających ustalone warunki, np. oznaczyć te, których wartości osiągnęły wyznaczony limit. Automatycznie umieszczać wyniki obliczeń w dokumentacji Word, dzięki czemu wszystkie analizy dokonane w Excelu będą umieszczane w treści dokumentu. Tworzyć rozwiązania raportowe z użyciem Power Query i Power Pivot, które to narzędzia automatyzują pobieranie danych i umożliwiają bardziej zaawansowane analizy danych. 

EXCEL W LOGISTYCE

Dowiesz się jak: Przygotować dane logistyczne do dalszej analizy, nauczysz się jak właściwie przygotować takie dane, tak aby usprawnić ich obróbkę w Excelu. Tworzyć raporty w tabeli przestawnej, w różnych układach tabeli i dostępnych pól, dowiesz się też jak wstawiać w tabeli przestawnej obliczenia niestandardowe z użyciem pól i elementów obliczeniowych. Wstawiać wykresy do prezentacji wykonanych analiz logistycznych, zmieniać ich ustawienia tak, aby przedstawiane informacje były czytelne. Używać funkcji do dokonywania podstawowych obliczeń jak suma, średnia, zliczanie, poprzez bardziej zaawansowanych, jak sumy częściowe, licz jeżeli, licz warunki, wyszukaj pionowo, X wyszukaj i inny niezbędne funkcji w logistyce. Stosować formatowania warunkowe i za ich pomocą automatycznie zmieniać formaty komórek spełniających ustalone warunki, np. oznaczyć te, których wartości osiągnęły wyznaczoną wartość. Stosować poprawności danych, dzięki którym unikniesz błędów podczas wpisywania wartości w komórki. Tworzyć rozwiązania raportowe z użyciem Power Query i Power Pivot, które to narzędzia automatyzują pobieranie danych i umożliwiają bardziej zaawansowane analizy danych.

PODSTAWOWA PRACA BIUROWA

Celem szkolenia jest nauka używania pakietu Office w taki sposób, aby wykorzystywać go sprawnie i świadomie do realizacji powierzonych zadań. Wybierając ten program poprawisz pracę w: Outlooku, głownie obsługa poczty e-mail, organizacji i kontroli spotkań w kalendarzu, dowiesz się jak tworzyć zadania i je kontrolować. Jeżeli używasz w pracy Office 365, dowiesz się jak połączyć funkcjonalność Outlooka z Teams i Plannerem. Excelu, w którym będziesz gromadzić dane, nauczysz się jak to robić właściwie. Nauczysz się jak dokonywać przeliczeń, analiz zapisanych danych z użyciem wielu narzędzi w tym tabel przestawnych. W szkoleniu nie zabraknie informacji dotyczących sposobów filtracji, sortowania, przeglądania tabeli na koniec nauczysz się wstawiania wykresów. Wordzie, gdzie dowiesz się jak redagować właściwie pisma i tworzyć dokumentację. Po ukończeniu tego szkolenia "poskromisz" Worda i to Word będzie słuchał Ciebie a nie ty jego. Nauczysz się też jak wysłać korespondencję seryjną do wielu odbiorców za jednym kliknięciem myszki. W tej części będziemy też tworzyć szablony pism firmowych. Power Poincie, gdzie dowiesz się jak zrobić nie tylko ciekawą prezentację multimedialną, ale również katalog i przewodnik interaktywny. Co ważne, znając mechaniczny programu przygotowane niepowtarzalnej prezentacji zajmie ci dosłanie kilka minut. Teamsie, jeżeli pracujesz w Office 365, ten program jest narzędziem organizującym pracę w biurze i w firmie, pozwala na tworzenie zespołów roboczych, wymieniać się informacjami, Poznasz jego zalety, nauczysz się go używać do pracy samodzielnej i grupowej.