O  S Z K O L E N I U

Jak będzie wyglądać Twoja nauka!

1

PRZED SZKOLENIEM

Nauka zaczyna się już przed samym szkoleniem, kiedy otrzymasz od nas dostęp do platformy szkoleniowej, na której znajdziesz materiały wprowadzające w tematykę szkolenia oraz materiały po szkoleniowe, czyli filmy z pełną wersję szkolenia z ćwiczeniami oraz plikami do pobrania. Zapoznaje się z materiałami przed szkoleniem, pozwala na rozładowanie stresu związanego uczestnictwem w samym szkoleniu.
Dostęp do konta jest udzielany po opłaceniu szkolenia.

2

W TRAKCIE SZKOLENIA

Zajęcia z nami możesz odbyć w trybie stacjonarnym u nas na miejscu w sali szkoleniowej lub w trybie zdalnym z domu – uczestniczysz w szkoleniu prowadzonym na żywo. Zajęcia składają się z bloków tematycznych, w każdym z bloków w pierwszej kolejności trener omawia dane zagadnienie, następnie wykonujesz wspólnie z nim ćwiczenie, następnie, aby utrwalić wiedzę wykonujesz pozostałe ćwiczenia już samodzielnie a w razie problemów zawsze możesz poprosić o pomoc trenera.

3

PO SZKOLENIU

Po szkoleniu otrzymujesz od nas certyfikat w formie PDF, który będzie twoim zaświadczeniem, że odbyłeś szkolenie i poznałeś zagadnienia omawiane na szkoleniu. Twoja nauka nie kończy się po szkoleniu, teraz czas na utrwalanie wiedzy! Zaczynasz od samodzielnej pracy na platformie Love Excel, do której otrzymałeś dostęp przed szkoleniem, dodatkowo raz w miesiącu zapraszamy na szkolenia online - więcej szczegółów w zakładce Strefa Kursanta.

 

strefa kursanta
PIERWSZY BLOK

PowerPivot

 

Wprowadzenie do dodatku Power Pivot.

Omawiamy podstawowe informacje dotyczące PowerPivot – czym jest, do czego służy, dowiemy się też, dlaczego warto z niego korzystać. Dowiadujemy się również o ograniczeniach w Power Pivot.

 

Przygotowanie danych do użycia w Power Pivot.

Aby połączenie danych w Power Pivot było możliwe, dane muszą zostać do tego celu przygotowane. Poznajemy prosty sposób na szybkie formatowane danych przed użyciem w Power Pivot.

Poruszane tematy: automatyczne tworzenie tabel, przydzielanie nazw kolumną, nadawanie nazw tabelą.

 

Model danych.

Dowiesz się co to jest model danych, do czego służy i dlaczego jest tak ważny w PowerPivot. Nauczysz się również jak prawidłowo zbudować model danych z wcześniej przygotowanych tabel zwykłych i automatycznych.

Poruszane tematy: co to jest model danych, dodawanie tabel automatycznych do modelu danych, dodawanie tabel zwykłych do modelu danych.

 

Relacje w PowerPivot.

Model danych bez utworzonych relacji między tabelami nie będzie funkcjonował, dlatego w tej części nauczymy się sposobów w jaki takie relacje tworzyć. To właśnie dzięki relacjom, Excel będzie wiedział w jaki sposób połączyć dane zgromadzone w tabelach między sobą, aby potem móc je alkalizować. Nauczymy się też tworzyć hierarchie, dzięki którym przygotujesz gotowe zestawy pół do użycia w tabelach przestawnych.

Poruszane tematy: tworzenie relacji za pomocą dodatku Power Pivot, tworzenie relacji z wykorzystaniem tabel przestawnych, tworzenie hierarchii.

 

Obliczenia w Power Pivot

Może dokonywać obliczeń i analiz, które przygotują zgromadzone dane do dalszego przetwarzania w tabelach przestawnych. W Power Pivot możemy wstawić tzw. pole obliczeniowe i kolumnę obliczeniową które dokonują obliczenia. Bardzo ciekawym narzędziem jest wskaźnik KPI, bardzo przydatne w tabelach przestawnych, pozwalające na kontrolę wykonania założeń.

Poruszana tematyka: tworzenie kolumny obliczeniowej, tworzenie pola obliczeniowego (miar), wstawianie i konfigurowanie wskaźnika KPI, analiza czasowa, operacje na argumentach, przykładowe funkcje DAX.

 

Tworzenie wykresu na podstawie przygotowanych danych.

Przygotowane i zagregowane dane w Power Pivot możesz w łatwy sposób przedstawić za pomocą tradycyjnego wykresu, bez użycia dodatkowych narzędzi takich jak tabele przestawne. Sprawdzimy jak szybko wstawić taki wykres, jak można go modyfikować, aby uzyskać pożądany efekt.

Poruszana tematyka: wstawianie wykresów z modelu danych, modelowanie danych na potrzeby wykresów, zmiana ustawień wykresów.

 

Tworzenie tabeli przestawnej lub wykresu przestawnego na podstawie modelu danych.

Najszybszym sposobem przedstawienia zgromadzonych i przekształconych danych jest wykorzystanie możliwości tabel przestawnych. Wykonamy analizy przykładowych danych w raporcie tabeli przestawnej, wyniki zaprezentujemy również na wykresie przestawnym. Sprawdzimy, jak działają wskaźniki KPI.

Poruszana tematyka: wstawienie tabeli przestawnej z modelu danych, użycie wskaźnika KPI. Użycie pola obliczeniowego, użycie hierarchii, wstawienie wykresu przestawnego.

DRUGI BLOK

PowerQuery

 

Informacje podstawowe i uruchomienie dodatku Power Query

Uruchamiamy dodatek Power Query, poznajemy różne pomiędzy Power Query a Power Pivot. Dowiadujemy się też jakie są podstawowe zadania Power Query i kiedy warto go stosować.

Poruszana tematyka: Uruchamianie dodatku Power Query. Poznanie okna edytora Power Query. Omówienie możliwości. Przedstawienie celowości stosowania.

 

Właściwe przygotowywanie danych

Właściwe przygotowywanie danych w Excelu jest bardzo istotne nie tylko do analizy w Power Pivot i Power Query, ale dla każdego przeliczania w Excelu. W tym temacie dowiesz się jak właściwie organizować dane, jakich błędów unikać i dlaczego scalona komórka to twój wróg.

Poruszana tematyka: Zasady zapisywania i gromadzenia danych w Excelu. Najczęstsze błędy. Proste narzędzia do kontroli i naprawy błędów w tabelach.

 

Tworzenie połączeń ze źródłami danych

Aby móc modelować dane w Power Query, musimy wykonać połączenia ze źródłami danych. To podstawowe zadanie, aby można było pracować w tym dodatku. W tej części dowiadujemy się z jakich źródeł można pobierać informacje, jak przygotować takie połączenie oraz nim zarządzać.

Poruszana tematyka: Wybór źródeł danych (Excel, plik tekstowy, internet, Facebook). Dokonywanie połączeń. Odświeżanie zapytań. Poprawianie i naprawianie połączeń.

 

Łączenie danych

Łączenie to nic innego jak tworzenie modelu danych na podstawie połączonych wcześniej danych. Sprawdzamy w jaki właściwy sposób łączyć przygotowane wcześniej tabele, jak zbudować odpowiednie relacje pomiędzy tymi tabelami.

Poruszana tematyka: Tworzenie relacji. Zarządzanie relacjami w Power Query.

 

Scalanie zapytań – alternatywa dla wyszukaj pionowo

Rozpoczynamy poznawanie kolejnych zadania jakie należy wykonać w Power Query po dokonaniu połączenia, czyli łącznie (dodawanie) danych.

Jeżeli często używasz w Excelu funkcji wyszukaj pionowo, np. do aktualizacji cenników lub stanów magazynowych, możesz to samo a nawet więcej zrobić za pomocą Power Query. Dzięki scalaniu zapytań, to zadanie możesz wykonać dużo szybciej, wystarczy tylko wskazać tabele z danymi a całą pracę za ciebie wykona właściwe scalanie zapytań w Power Query.

Poruszana tematyka: Omówienie funkcji. Przykłady zastosowań. Ćwiczenia.

 

Dołączanie zapytań

Ta funkcja z kolei zautomatyzuje pobieranie nowych danych do istniejących tabel (zapytań) w Power Query. Jeżeli dostajesz wiele takich samych tabel, które chcesz połączyć w jedna, np. wyniki sprzedaży z oddziałów, to właśnie idealne narzędzie dla ciebie.

Poruszana tematyka: Omówienie funkcji dołączanie zapytań. Przykłady zastosowań. Ćwiczenia.

 

Łączenie wielu plików w jedną tabelę z przekształcaniem danych

Kolejne zadania w Power Query, czyli przekształcanie danych. Często mamy konieczność łączenia zawartości wielu pików w jedną tabelę, do tego dochodzi konieczność ich przekształcenia, czyli przygotowania do dalszej analizy - możemy pominąć wybrane kolumny z danymi, możemy je wstępnie przetwarzać. Ta lekcja pokaże ci, jak w łatwy sposób można takie połącznie i przetworzenie wykonać, wystarczy wskazać istniejące pliki, utworzyć zapytanie, ustawić przekształcenie i gotowe!

Poruszana tematyka: Omówienie funkcji łączenia wielu plików w jeden. Przedstawienie ograniczeń tej metody. Zastosowanie działania w praktyce. Ćwiczenia

 

Udostępnianie

Po zakończeniu pracy w Power Query możesz zapisać utworzone zapytanie, udostępnić je innym w firmie lub wykorzystać do tworzenia raportów.

Poruszana tematyka: Udostępnianie gotowych zapytań innych. Udostępnianie zapytań w Power BI. Ćwiczenia.

DRUGI BLOK

Power BI – Wizualizacja Danych

 

Podstawy Power BI

Co to jest usługa Power BI? Poznajemy koncepcję dodatku Power BI desktop, dowiadujemy się jakie są wersje MS Power BI.

Poruszana tematyka: Dostępne Wersje Power BI. Dostęp do Power BI (instalacja Desktop, usługa w MS Office 365). Omówienie interfejsu programu. Uruchomienie dodatku.

 

Pobieranie danych

Zanim zaczniemy modelować i wizualizować dane, musimy je pobrać do dodatku Power BI. W tej części poznajemy różne sposoby pobierania danych do Power BI Desktop.

Poruszana tematyka: Łączenie się ze źródłami danych w programie Power BI Desktop. Importowanie danych z plików w różnych formata: TXT, CSV, XML, PDF, Excel). Importowanie zawartości całego katalogu. Importowanie ze stron www, chmury, Facebook.

 

Przygotowanie danych do analizy

Aby analiza pobranych danych była możliwa, musimy je przygotować za pomocą edytora zapytań. Za jego pomocą dokonamy operacji na kolumnach, zawartości, możemy je też przekształcać, np. zmieniając typ danych. W efekcie tworzysz zapytanie do pobranych danych.

Poruszana tematyka: Działania na kolumnach, czyli kształtowanie tabel.

 

Działania na zawartości tabel (rekordach)

Sortowanie, filtrowanie, usuwanie duplikatów, grupowanie. Przekształcanie danych: zmiana typu danych, zamiana wartości, usuwanie zbędnych spacji, przekształcanie tekstu i liczb, wypełnianie pustych komórek, rozdzielanie i łączenie kolumn, tworzenie kolumn indeksu.

Zmiana struktury danych: unpivot, scalanie danych, dołączanie danych, typy złączeń, transpozycja.

Zarządzanie zapytaniami: kroki, modyfikacja ustawienia źródła danych grupowanie zapytań.

 

Modelowanie

Czyli mocna stron usługi Power BI - nie musisz spłaszczać danych w jednej tabeli, możesz używać wielu tabel z wielu źródeł oraz definiować relacje między nimi. W tej części nauczysz się jak odpowiednio przygotować, czyli modelować dane.
Poruszana tematyka: Zapoznanie z widokiem Dane i karty Modelowanie. Tworzenie kategorii i sumowanie domyślne. Sortowanie. Tworzenie hierarchii. Jak tworzyć i zarządzać relacjami danych – ręczne i automatyczne. Tworzenie kolumn obliczeniowych.

 

Wizualizacje danych

Wizualizacje są jednym z głównych składników usługi Power BI. Domyślnie usługa Power BI zawiera szeroką gamę dostępnych wizualizacji: od prostych wykresów słupkowych, przez wykresy kołowe do map. W tej części nauczymy się wizualizować efekty naszej dotychczasowej pracy.

Poruszana tematyka: Wprowadzenie do wizualizacji w usłudze Power BI. Tworzenie i dostosowywanie podstawowych wykresów: kolumnowy, liniowy, kołowy, punktowy, warstwowy.

Hierarchie wizualne i przechodzenie do szczegółów. Wizualizacja typu “Pytania i odpowiedzi. Używanie miernika KPI. Używanie mapy w Power BI Desktop. Używanie danych geograficznych.

 

Udostępnianie raportów

Teraz, gdy już wiesz, jak program Excel i usługa Power BI współpracują ze sobą, i gdy wiesz jak zastosować wizualizacje, które możesz tworzyć w raportach i na pulpitach nawigacyjnych, zapewne chciałbyś udostępniać je współpracownikom i znajomym. Publikowanie i udostępnianie w usłudze Power BI jest łatwe.

Poruszana tematyka: Publikowanie raportów programu Power BI Desktop, drukowanie i eksportowanie pulpitów nawigacyjnych i raportów. Ręczne ponowne publikowanie i odświeżanie danych.

ZAPISY

Rezerwacja miejsca