ZOBACZ CZEGO BĘDZIESZ SIĘ UCZYĆ

Wprowadzenie do Power Point:

Zapoznajemy się z ogólnymi zasadami tworzenia prezentacji w programie PowerPoint, dowiadujemy się jakie są najważniejsze zasady dzięki którym nasz pokaz będzie zrozumiały i łatwy w odbiorze.
Poruszana tematyka: Przestawienie zasad tworzenia prezentacji.

Power Point - początek pracy

Wprowadzenie do PowerPoint – Uruchomimy program, zastanowimy się czy warto wybrać pustą prezentację czy też jeden z dostępnych szablonów. Ogólne zapoznajemy się z programem, poznajemy elementy okna programu, sprawdzamy zawartość zakładek wstążki narzędziowej. Poznajemy podstawowe możliwości PowerPointa, możne i słabe strony programu.
Poruszana tematyka: Uruchomienie programu, wybrać szablon czy pustą prezentację? Omówienie elementów okna PowerPoint. Ćwiczenie

Pierwsza prezentacja

Tworzymy pierwszą prezentację, czyli stawiamy pierwsze kroki w PowerPoint, poznajemy najważniejsze czynności przygotowawcze do stworzenia prezentacji w PowerPoint. Dodajemy nowe slajdy, zastanowimy się, czy slajd tytułowy w prezentacji jest konieczny, wybieramy slajd z szablonu, przygotowujemy slajd bazowy który będziemy używać jako slajd podstawowy w prezentacji. Sprawdzimy też, jak zmienić kolejność slajdów w prezentacji PowerPoint.
Poruszana tematyka: Wybór układu slajdu. Dodawanie pustego slajdu. Przygotowanie slajdu bazowego. Kopiowanie slajdów. Zmian kolejności slajdów. Usuwanie slajdów. Ćwiczenie.

Praca ze slajdami

Czas na wypełnienie slajdów zawartością, w tej części dowiemy się jak wstawić w slajd obrazki, kształty lub teksty. Dowiemy się jak wstawiać w slajd pole tekstowe, czyli bloki w których znajdują się teksty. Aby urozmaicić naszą prezentację, wzbogacimy ją o wykres.
Poruszana tematyka: Wstawianie i rozmieszczanie plików graficznych.Użycie narzędzi do obróbki grafik.Efekty specjalne poprawiające. Wygląd obrazków.Kopiowanie i wklejanie zdjęć. Zmiana układu grafik – układanie w warstwy, grupowanie. Wstawianie kształtów. Wstawianie pół tekstowych. Formatowanie pół tekstowych. Wstawianie wykresów. Ćwiczenie.

Projekt prezentacji.

Jeżeli mamy już przygotowane slajdy prezentacji wraz z ich zawartością, możemy przystąpić do wyboru projektu naszej prezentacji. Będziemy wybierać gotowe projekty z PowerPoint, wykorzystamy też nowe narzędzie jakie oferuje PowerPoint czyli Projektant programu PowerPoint. Projektant zmieni twoją prezentację nie do poznania i to za jednym kliknięciem.
Poruszana tematyka: Wybór projektów. Automatyczna zmiana wyglądu prezentacji.Ćwiczenie.

Projekt prezentacji.

Na tym etapie nasza prezentacja będzie już prawie gotowa. Aby dodać jej atrakcyjności nauczymy się stosować przejścia między slajdami, czyli sprawimy aby kolejne pojawiające się po sobie slajdy pojawiały się w ciekawy sposób automatycznie lub po kliknięciu myszą. Sprawdzimy jak wybrane przejście zastosować dla wszystkich slajdów oraz jak je modyfikować.
Poruszana tematyka: Wybór przejścia. Stosowanie przejść. Użycie chronometrażu w przejściach slajdów. Ćwiczenie.

Animacje.

Na koniec warto wzbogacić naszą prezentację animacjami w samym slajdzie, czyli nauczymy się, jak zrobić aby poszczególne elementy w slajdzie pojawiały lub ukrywały się w ustalonej kolejności po kliknięciu myszką lub automatycznie.
Poruszana tematyka: Wybór animacji. Użycie wybranej animacji w elementach slajdu. Użycie chronometrażu – kolejność animacji w slajdzie. Sposoby uruchamiania animacji automatyczne lub po kliknięciu myszką. Ćwiczenie.

Zapisywanie prezentacji.

Całą pracę jaką wykonamy z PowerPoint warto zawsze zapisać. W tej części nauczymy się zapisywać prezentację w kilku formatach.
Poruszana tematyka: Zapis prezentacji. Zapis prezentacji jako pokaz .Zapisywanie jako PDF. Zapisywanie jako klip wideo. Ćwiczenie.

SALE SZKOLENIOWE