O  S Z K O L E N I U

Jak będzie wyglądać Twoja nauka!

1

PRZED SZKOLENIEM

Nauka zaczyna się już przed samym szkoleniem, kiedy otrzymasz od nas dostęp do platformy szkoleniowej, na której znajdziesz materiały wprowadzające w tematykę szkolenia oraz materiały po szkoleniowe, czyli filmy z pełną wersję szkolenia z ćwiczeniami oraz plikami do pobrania. Zapoznaje się z materiałami przed szkoleniem, pozwala na rozładowanie stresu związanego uczestnictwem w samym szkoleniu.
Dostęp do konta jest udzielany po opłaceniu szkolenia.

2

W TRAKCIE SZKOLENIA

Zajęcia z nami możesz odbyć w trybie stacjonarnym u nas na miejscu w sali szkoleniowej lub w trybie zdalnym z domu – uczestniczysz w szkoleniu prowadzonym na żywo. Zajęcia składają się z bloków tematycznych, w każdym z bloków w pierwszej kolejności trener omawia dane zagadnienie, następnie wykonujesz wspólnie z nim ćwiczenie, następnie, aby utrwalić wiedzę wykonujesz pozostałe ćwiczenia już samodzielnie a w razie problemów zawsze możesz poprosić o pomoc trenera.

3

PO SZKOLENIU

Po szkoleniu otrzymujesz od nas certyfikat w formie PDF, który będzie twoim zaświadczeniem, że odbyłeś szkolenie i poznałeś zagadnienia omawiane na szkoleniu. Twoja nauka nie kończy się po szkoleniu, teraz czas na utrwalanie wiedzy! Zaczynasz od samodzielnej pracy na platformie Love Excel, do której otrzymałeś dostęp przed szkoleniem, dodatkowo raz w miesiącu zapraszamy na szkolenia online - więcej szczegółów w zakładce Strefa Kursanta.

 

strefa kursanta

Blok I - Excel Średni

 

Funkcje Średniozaawansowane

Poznajemy funkcje najczęściej wykorzystywane w pracy, np. w logistyce, księgowości. Dowiadujemy się dlaczego księgowi „nie lubą” Excela (wielu twierdzi, że Excel „oszukuje”, czyli jak prawidłowo zaokrąglać liczby, sprawdzimy jak szybko zliczyć ilość komórek tekstowych, liczbowych, uczymy się też jak przeliczać tylko widoczne wartości w arkuszach, pomijając komórki ukryte.
Poruszana tematyka: Zaokrąglanie liczb. Ustaw dokładność zgodnie z wyświetlaną. Średnia. Licz jeżeli, suma jeżeli. Licz warunki, suma warunków. Funkcje zliczające. Maksimum/minimum. Sumy częściowe, suma częściowa. Ćwiczenia.

 

Formatowanie Warunkowe

Czyli zmiana wyglądu komórki ze względu na to co się w tej komórce znajdzie. Dowiadujemy się jak oznaczyć komórki zawierające odpowiednie wartości, posiadające określony tekst lub jak ukryć komórki zawierające błędy. Sprawdzamy, jak za pomocą tego ciekawego narzędzia porównywać wartości w komórkach lub jak w ciekawy graficzny sposób przypominający wykres zaprezentować wyniki.
Poruszana tematyka: Omówienie funkcji. Poznawanie sposobów użycia formatowania warunkowego przy liczbach i tekstach. Ukrywanie komórek z błędami za pomocą formatowania warunkowego. Formatowanie warunkowe do porównywania wyników. Użycie formatowania warunkowego do graficznego zobrazowania wyniku. Ćwiczenia.

 

Funkcje Czasowe

Excel to świetne narzędzie do obliczeń czasu - wszelkich terminów, ilości przepracowanych dni, kontroli terminów przeglądów. Dzięki zastosowaniu odpowiednich formuł, wyliczysz, ile postało ci dni do wakacji, kiedy mija termin płatności. W połączeniu z innymi funkcjami, Excel sam powie ci na które terminy musisz zwrócić uwagę.
Poruszana tematyka: Skróty klawiszowe dla dat. Dziś, teraz. Dni robocze. Dni robocze niestandardowe. Ćwiczenia.

 

Funkcje Logiczne

Dzięki tym funkcjom Excel sprawdza ustalone założenia i na podstawie wyniku tej analizy może generować pewne działania, np. naliczenia rabatu uzależniając go od wielkości zamówienia. Funkcje logiczne pozwolą też w prosty sposób sprawdzić szereg warunków i wskazać która pozycja spełnia wymagane warunki.
Poruszana tematyka:Oraz. Lub. Jeżeli. Jeżeli błąd. Ćwiczenia.

 

Funkcje Tekstowe

Excel to nie tylko liczby, to również świetne narzędzie do przetwarzania tekstów. Będziemy sprawdzać jak z tekstu wyciągnąć interesujący nas fragment, jak podzielić tekst na fragmenty. Będziemy również łączyć fragmenty tekstu z kilku komórek w jednej. Jeżeli zdarza się, że chcesz wyrównać pisownię w komórkach na wielkie lub małe litery, najszybciej zrobisz to właśnie funkcjami tekstowymi. Funkcje tekstowe pomogą również naprawić daty, czyli sprawią, aby po imporcie danych z innych programów data była datą a nie tekstem.
Poruszana tematyka: Prawy. Lewy. Fragment tekstu. Wielkie litery, małe litery, z wielkiej litery. Długość tekstu. Podaj pozycję. Złącz teksty. Tekst jako kolumny. Ćwiczenia.

 

Poprawność Danych

Świetny sposób, aby kontrolować co jest wprowadzane w komórki, np. nie wpiszemy nazwy produktu której nie ma na przygotowanej rozwijanej liście. Możemy też określić zakres liczb jakie mogą być wpisywane w komórki, daty lub kreślić ilość znaków którą można wpisać w komórki. Poprawność danych to doskonały sposób, aby uniknąć popełniania błędów podczas wpisywania danych w tabele.
Poruszana tematyka:Lista. Długość tekstu. Liczby. Liczby całkowite. Daty. Ćwiczenia.

 

Listy Niestandardowe

Dzięki nim możemy wypełniać komórki nazwami dni tygodni lub miesięcy. Nauczymy się, jak tworzyć własne listy niestandardowe, dzięki czemu nie będziemy już musieli pamiętać wszystkich ich składników – nazwy działów w firmie, listy miast, wystarczy, że wpiszemy jedną z nich i przeciągniemy wpis na inne komórki, Excel wypełni te komórki odpowiednią listą. Użyjemy też list niestandardowych do sortowania kolejności kolumn w tabeli.
Poruszana tematyka: Tworzenie list niestandardowych. Zaradzanie listami niestandardowymi. Sortowanie tabel wg list niestandardowych. Ćwiczenia.

 

Ochrona Hasłem

Zależy ci, aby ochronić komórki lub arkusze przed wyczyszczeniem lub ich zmianą? Chcesz ukryć zawartość komórek, np. to w jaki sposób przelicza dane formuła? A może nie chcesz, aby ktoś niepowołany otworzył twojego Excela lub sprawdzić kto co w tym pliku zrobił? W tej części znajdziemy odpowiedzi na wszystkie te pytania – zabezpieczymy komórki i arkusze przed zmianami, zablokujemy plik przed otwarciem, nauczymy się śledzić zmian dokonanych w arkuszach.
Poruszana tematyka: Blokowanie komórek. Ukrywanie zawartości komórek. Blokowanie arkuszy. Ochrona przed otwarciem. Rejestracja zmian. Ćwiczenia.

 

Wyszukaj Pionowo, Wyszukaj Poziomo

Narzędzia bez których nie można się obyć przy wyszukiwaniu danych, aktualizacji cenników, porównywania danych w arkuszach. Sprawdzimy, jak działają te funkcje, jak za ich pomocą wyszukać w tabelach intersujące nas dane, jak unikać błędów w używaniu tych formuł i jak wykorzystać praktycznie błąd #N/D który często generują te funkcje.
Poruszana tematyka: Wyszukaj pionowo. Wyszukaj poziomo. Użycie funkcji jeżeli.błąd. Ćwiczenia.

 

Usuwanie Duplikatów

Prosty sposób pozbycie się powtarzających się wartości w arkuszach. Dzięki niej stworzysz listę miast z których masz klientów, lub dowiesz się jakie wartości znajdują się w kolumnie.
Poruszana tematyka: Usuń duplikaty w kolumnie. Usuń duplikaty na podstawie kilku kolumn. Usuń duplikaty w tabeli. Ćwiczenia.

 

Dostosowanie wstążki i paska

Modyfikacja wstążki i paska szybkiego dostępu – nauczymy się jak dostosować do własnych potrzeb pasek szybkiego dostępu i wstążkę narzędziową tak aby wszystkie niezbędne narzędzia były zawsze pod ręką.
Poruszana tematyka: Modyfikacja i zarządzanie paskiem szybkiego dostępu. Modyfikacja i zarządzanie wstążką narzędziową. Ćwiczenia.

 

Używanie tabel automatycznych w formułach.

Nauczysz się jak używać tabel automatycznych, dzięki nim zapomnisz o konieczności blokowania adresów komórek podczas kopiowania i przeciągania formuł, będziesz mógł błyskawicznie odwoływać się do danych zawartych w tych tabelach bez konieczności ich szukania.
Poruszana tematyka: tworzenie i zarządzanie tabelami automatycznymi, użycie ich w formułach: wyszukaj pionowo, licz.jeżeli, licz.warunki

 

Formuły w wykresach

Dane w tabeli niewiele nam mówią. Człowiek jest wzrokowcem, a więc graficzne przedstawienie danych jest o wiele bardziej interesujące - z pomocą mogą przyjść wykresy. W tej części sprawdzamy jak właściwie wstawiać wykresy, jak je dostosować do naszych potrzeb, uczymy się odpowiednio przygotowywać dane tak aby wykres pokazał nam wartości z tabel bardziej interesująco. Dowiadujemy się czym są wykresy przebiegu w czasie.
Poruszana tematyka: Zaawansowana modyfikacja wyglądu wykresów. Wstawianie grafik w wykresy. Wykresy przebiegu w czasie. Ćwiczenia.

Tabele Przestawne

 

Przygotowanie danych źródłowych

Do czego służą jak funkcjonują przygotowanie danych źródłowych - ogólny opis tabel przestawnych, omówienie najważniejszych cech.
Poruszane zagadnienia: Wprowadzenie do tabel przestawnych. Opis elementów tabel.

 

Wstawianie tabeli przestawnej

Dowiadujemy się jak właściwie przygotować dane źródłowe do utworzenia tabel przestawnych, tworzymy pierwszą tabelę przestawną, poznajemy, jak działa - testujemy podstawowe zasady działania tabel przestawnych.
Poruszane zagadnienia: Wstawianie w arkusz pola tabeli przestawnej. Zmiana układu tabeli przestawnej. Ćwiczenia.

 

Zmiana wyglądu tabel przestawnych

Sam raport w tabeli przestawnej to jedno, ale właściwe przedstawienie uzyskanych wyników sprawia, że tabela przestawna jest czytelna Uczymy się też zmieniać jej projekt tak, aby przedstawiane dane były jak najbardziej dla nas czytelne.
Poruszane zagadnienia: Pokazywanie i ukrywanie elementów tabeli przestawnej. Sumowanie – domyślne obliczenie. Zmiana wyglądu tabel przestawnych. Ćwiczenia.

 

Zmiana ustawień pól

Siła tabel przestawnych tkwi w szybkości jej działania i prostocie użytkowania W tej części dowiadujemy się jak dokonywać zmiany obliczeń: suma, średnia, minimum, maksimum i inne.
Poruszane zagadnienia: Zmiana ustawień pola wartości. Zmiana ustawień innych pól. Ćwiczenia.
ZAPISY

Rezerwacja miejsca