Szkolenie ONLINE
TY plus trener MS Offica

Czas trwania szkolenia

 3 dni po 2 godziny zegarowe zajęć

Cena za szkolenie

500 zł brutto

Szkolenie ONLINE
TY plus trener MS Offica

Czas trwania szkolenia

 2 godziny zegarowe

Cena za szkolenie

150 zł brutto

Szkolenie  STACJONARNE
TY plus trener MS Offica

Czas trwania szkolenia

 2 dni po 4 godziny zegarowe zajęć

Cena za szkolenie

500 zł brutto

Szkolenie STACJONARNE
Dwie osoby plus trener MS Offica

Czas trwania szkolenia

 2 dni po 4 godziny zegarowe zajęć

Cena za grupę

700 zł brutto