BLOK TEMATYCZNY IV - Dashboards i drukowanie

Wykresy.

Dane w tabeli nie wiele nam mówią. Człowiek jest wzrokowcem a więc graficzne przedstawienie danych jest o wiele bardziej interesujące - z pomocą mogą przyjść wykresy. W tej części sprawdzamy jak właściwie wstawiać wykresy, jak je dostosować do naszych potrzeb, uczymy się odpowiednio przygotowywać dane tak aby wykres pokazał nam wartości z tabel bardziej interesująco. Dowiadujemy się czym są wykresy przebiegu w czasie:
• wstawianie wykresów
• zaawansowana modyfikacja wyglądu wykresów
• wstawianie grafik w wykresy
• automatyczne kolorowanie wykresów, np. ze względu na zakres wartości
• różne sposoby liczbowego opisu osi i wartości
• interpretacja pustych komórek na wykresach
• wykresy przebiegu w czasie
• ćwiczenia

 

Drukowanie.

Jeżeli drukujesz z Excela i tabela nie zawsze wyjdzie tak jak tego sobie życzysz – na stronach nie ma opisów tabel, brak numeracji, nie wiesz jak wstawić logo na wydruku lub jak wydrukować to co chcesz ten rozdział sprawi, że drukowanie będzie już tylko czystą formalnością:
• widok podgląd podziału stron
• ustawianie obszaru drukowania
• ustawienie podziału strony
• ustawienia strony: skalowanie, orientacja strony
• ustawienia nagłówka i stopki
• wstawianie grafiki w nagłówek i stopkę
• użycie funkcji "tytuły wydruku"
• drukowanie zaznaczonego obszaru
• drukowanie (tworzenie) do PDF
• ćwiczenia

Formatowanie warunkowe.

Czyli zmiana wyglądu komórki ze względu na to co się w tej komórce znajdzie. Dowiadujemy się jak oznaczyć komórki zawierające odpowiednie wartości, posiadające określony tekst, lub jak ukryć komórki zawierające błędy:
• omówienie funkcji
• formatowanie warunkowe - reguły wyróżnienia komórek
• formatowanie warunkowe - reguły pierwszych ostatnich
• formatowanie warunkowe - skala kolorów
• formatowanie warunkowe - paski danych
• formatowanie warunkowe - zarządzanie formatowaniami warunkowymi
• ćwiczenia

Tworzenie dashboard.

Zbieramy wszystko w jednym miejscu, wszystkie wyniki przedstawiamy na tablicy, używając wykresów i formatowań warunkowych tak, aby wszystkie najważniejsze informacje były dostępne w jednym miejscu.
• omówienie funkcji
• projektowanie dashboard - wybór informacji jakie chcemy umieścić
• wybór narzędzi - dobór odpowiednich narzędzi - wykresów, formatowań warunkowych
• dostosowywanie elementów dashboard do raportu
• elementy graficzne wspomagające prezentację, zmian widoku do potrzeb prezentacji
• ćwiczenia

terminy kursów

SALE SZKOLENIOWE