PROGRAM SZKOLENIA BLOK TEMATYCZNY III – Ciekawe wykorzystanie Excela

Automatycznie wypełniający się formularz.

Jeżeli tworzymy dokumentację w Excelu, np. wypełniamy formularze, zdarza się, że ta czynność jest dość żmudna i czasochłonna. Wykorzystując możliwości jakie daje Excel, możemy sprawić, że taki formularz będzie wypełniał automatycznie na podstawie jednego prostego wyboru.
• Tworzenie listy opisów
• Formatowanie utworzonych list na potrzeby formularza
• Tworzenie formuł wyszukujących odpowiednie informacje na podstawie wyboru kryteriów (użycie i zagnieżdżanie formuł: jeżeli, ile wierszy, licz jeżeli, indeks, pozycja, podaj pozycję)
• Ukrywanie komunikatów formuł z brakiem wyszukania (funkcje logiczne, formatowanie warunkowe)
• Automatyczne ukrywanie pustych wierszy w formularzu (użycie makra)
• Przygotowanie szablonu/wzorca wydruku
• Zapisanie formularza jako szablon

 

Tworzenie katalogu z automatycznym wstawieniem zdjęcia.

Wybierając i czytając opis produktu lub jakiejś części, warto wiedzieć, jak on wygląda. Oczywiści możemy to zrobić to w Excelu – nauczymy się jak pobrać opis produktu, jak wstawić automatycznie zdjęcie wybranego przedmiotu:
• Tworzenie tabel automatycznych
• Tworzenie list wyboru
• Tworzenie zależnych od siebie list wyboru
• Zaawansowane użycie funkcji indeks, podaj pozycję
• Wybór grafiki na podstawie wyboru z listy

 

Automatyczne tworzenie makr.

Jeżeli tracisz czas na wykonywanie w Excelu tych samych czynności, np., kopiowanie, formatowanie danych, filtrowanie, sortowanie itp., możesz taką pracę sobie zautomatyzować i to co wykonujesz przez dłuższy czas, możesz wykonać w ciągu ułamka sekundy używając przygotowanego makra. Aby je utworzyć, nie potrzebujesz znajomości programowania w języku VBA, wystarczy, że pokażesz Excelowi co ma wykonać, a on potem zrobi to samo, ale znacznie szybciej 😊.
• Poznanie zasad rejestracji makr
• Tworzenie makra rejestrowanego
• Zarządzanie makrami

 

Korespondencja seryjna.

Posiadając zbiór informacji w Excelu, niekiedy mamy potrzebę wydrukowania ich np. na naklejkach lub etykietach. Oczywiście ręczne kopiowanie, wklejanie potem drukowanie jest bardzo niewdzięcznym zadaniem, choćby ze względu na czas jaki to zajmuje. Z pomocą przychodzi nam korespondencja seryjna którą znajdziemy w… Wordzie. Tak, tak, czasami Excel potrzebuje pomocy Worda 😊. W tym zadaniu sprawdzimy, jak przygotować tabelę z danymi w Excelu, jak je użyć do seryjnego drukowania za pomocą Worda:
• Tworzenie zbioru informacji
• Użycie dowolnego zbioru w Excelu do wydruku seryjnego Word.

 

Automatyczne przetwarzanie wszystkich plików z jednego katalogu.

Kolejny sposób na automatyzację i przyspieszenie pracy w Excelu. Przykładowa sytuacja: w jednym katalogu gromadzimy pliki z danymi, np. z różnych okresów, produktów, raporty od różnych osób, itp. Przy próbie analizy takich danych, w typowym podejściu wszystkie skoroszyty Excela musimy po kolei otworzyć, skopiować z nich dane, następnie wkleić do jednego skoroszytu, gdzie gromadzimy wszystkie informacje. Czynność musimy powtarzać, ilekroć informacje w plikach się zmieniają lub dochodzą nowe. Tą samą czynność możemy wykonać w ciągu mniej niż sekundy, niezależnie czy będą zmieniać się te pliki które już tam są, lub ile plików dołożymy do katalogu. Pomoże użycie odpowiednich mechanizmów jakie daje Excel.
• Przygotowanie tabel do analizy
• Proste użycie zapytań i połączeń za pomocą Power Query
• Odświeżanie danych z połączonych źródeł