Home >> MS Excel w Jeden Dzień >> Analiza Danych - Tabele Przestawne

Tabele Przestawne - kompleksowo od A do Z - pakiet z Ćwiczeniami - 10 godzin zajęć.

Temat: cennik, program kursu

cena kursu

Cena:

250 zł brutto

Czas:

10 godzin dydaktycznych

Ilość osób w grupie:

od 4 do 8 osób

terminy kursów

Program kursu MS Excel-Tabele Przestawne:

W cenie kursu otrzymasz:

Tabele przestawne do czego służą jak funkcjonują przygotowanie danych źródłowych.

Wstawianie tabeli przestawnej:

 • wstawianie w arkusz pola tabeli przestawnej
 • zmiana układu tabeli przestawnej

Zmiana wyglądu tabel przestawnych:

 • pokazywanie i ukrywanie elementów tabeli przestawnej
 • sumowanie – domyślne obliczenie
 • zmiana wyglądu tabel przestawnych

Zmiana ustawień pól:

 • zmiana ustawień pola wartości
 • zmiana ustawień innych pól

Prezentacja danych:

 • pokarz wartości jako
 • filtrowanie i sportowanie danych w tabeli przestawnej

Aktualizacja danych źródłowych tabeli przestawnej:

 • odświeżanie danych
 • sprawdzenie i zmiana źródła danych

Grupowanie danych:

 • grupowanie według etykiet dat
 • grupowanie według etykiet liczb
 • grupowanie według etykiet tekstów

Wykresy przestawne:

 • wstawianie wykresu przestawnego
 • wykres przestawny i wykres standardowy - różnice

Funkcja WEŹDANETABELI:

 • działanie funkcji WEŹDANETABELI
 • włączanie i wyłączanie funkcji WEŹDANETABELI
 • budowa funkcji WEŹDANETABELI

Pola i elementy obliczeniowe:

 • tworzenie własnego pola obliczeniowego
 • tworzenie własnego elementu obliczeniowego
 • wykorzystanie pola i elementu obliczeniowego

Narzędzia wspomagające tabele przestawne:

 • blokada dodawania, odkrywania arkuszy
 • fragmentator
 • sprawdzanie poprawności danych
zaświadczenie

Zaświadczenie ukończenia

szkolenia dla uczestników

Rabat 10% za kontynuacje

Pomoc trenera po kursie

Własne stanowisko

komputerowe

Kawa, ciastko, herbata

Uśmiech prowadzącego

opinie o kursach