Home >> MS Word >> MS Word Pakiet Standardowy

 

WORD PAKIET STANDARDOWY

TEMAT: Cennik oraz program kursu

cena kursu

Cena:

300 zł

Czas:

14 godzin dydaktycznych

Ilość osób w grupie:

od 4 do 6 osób

terminy kursów

Program kursu MS Word:

W cenie kursu otrzymasz:

Początek Pracy w Edytorze

Narzędzia Główne:
 • czcionka
 • schowek
 • akapity
 • style
 • wybór formatu strony
 • zimna widoku (powiększanie zmniejszanie)
 •  zasady poprawnego wpisywania tekstu
Otwieranie, tworzenie i zapisywanie nowych dokumentów:

 

 • otwieranie dokumentów
 • zapisywanie
 • zapisywanie jako PDF
Edycja dokumentu:

 

 • zaznaczanie wybranych tekstów
 • kopiowanie
 • opcja schowka
 •  przeciągnij i upuść
 •  szukanie wybranego fragmentu tekstu
 • automatyczna zamiana wybranego tekstu
Opcje językowe:

 

 • autokorekta
 • sprawdzanie pisowni tekstu
 • wyrazy bliskoznaczne

Formatowanie tekstu w Wordzie

Czcionka:
 • opcje wstążki
 • litery wielkie oraz małe
Akapity:
 • wyrównanie
 • ustawienia dodatkowe akapitów
Obramowanie:

 

 • obramowanie tekstu
 • obramowanie akapitu
 • obramowanie strony
Malarz formatów:
 • skonfigurowanie malarza formatów
 • znajdowanie elementów do zamiany
 • zamiana z wykorzystaniem malarza formatów
Style dokumentów:
 • galeria
 • zamiana stylów
 • tworzenie własnych stylów
 • zapisywanie stylów
Listy numerowane oraz punktowane:
 • włączenie numeracji
 • ustalenie stylów numeracji
 • listwy wielopoziomowe
Tekst i jego właściwości:
 • podział akapitu między stronami
 • ręczny podział wiersza
 • łączniki
 • spacja nierozdzielająca
Formatowanie kolumny:
 • formatowanie
 • ustalanie kolejności kolumny
Tabulator:
 • wstawianie
 • ustawianie szerokości tabulatora
Grafika:
 • obrazy
 • cliparty
 • kształty

Drukowanie

Drukowanie dokumentów MS Word:
 • ustawienia wydruku
 • podgląd wydruku
 • drukowanie

Word zaawansowane ustawienia

Nagłówki i stopki:

 • tworzenie
 • dodawanie
 • ustawienia dodatkowe

Spis treści:

 • automatyczne tworzenie
 • dodawanie spisu treści

Dodawanie excela do worda

 
zaświadczenie

Zaświadczenie ukończenia

szkolenia dla uczestników

Rabat 10% za kontynuacje

Pomoc trenera po kursie

Własne stanowisko

komputerowe

Kawa, ciastko, herbata

Uśmiech prowadzącego

opinie o kursach