Home >> MS Excel >> MS Excel Poziom Średnio-Zaawansowany >> Pakiet Szybki

Excel Pakiet Szybki - poziom średniozaawansowany

Temat: cennik, plan zajęć, terminy

cena kursu

Cena:

300 zł

Czas:

20 godzin dydaktycznych

Ilość osób w grupie:

od 4 do 8 osób

terminy kursów

Program kursu MS Excel Średnio-zaawansowany - tryb szybki

W cenie kursu otrzymasz:

Funkcje:

 • omówienie podstaw funkcji
 • suma
 • zaokrąglenie
 • średnia
 • jeżeli
 • maksimum/minimum
 • ile niepustych
 • dziś
 • lub, oraz
 • zagnieżdżanie funkcji
 • suma iloczynów
 • fragment teksty
 • szukaj tekst
 • suma częściowa
 • los
 • ćwiczenia

Popularne wzory i funkcje matematyczne:

 • suma i auto suma
 • obliczanie wzrostu procentowego
 • obliczanie spadku procentowego
 • obliczanie udziału procentowego
 • obliczanie wzrostu o dany procent
 • zmniejszenie o dany procent wersja
 • ćwiczenia

Własne listy niestandardowe:

 • omówienie funkcji
 • sposoby tworzenia list niestandardowych
 • ćwiczenia

Ochrona hasłem arkuszy i skoroszytów:

 • omówienie funkcji
 • blokowania zawartości arkusza
 • blokowanie zawartości wybranych komórek
 • blokowanie całego skoroszytu
 • ćwiczenia

Tworzenie i modyfikacja paska szybkiego dostępu:

 • omówienie funkcji
 • podstawowe sposoby modyfikacji
 • zaawansowane sposoby modyfikacji
 • ćwiczenia

Modyfikacja wyglądu wstążek:

 • omówienie funkcji
 • podstawowe sposoby modyfikacji
 • zaawansowane sposoby modyfikacji
 • ćwiczenia

Wyszukiwanie danych za pomocą funkcji wyszukaj:

 • wyszukaj pionowo
 • omówienie funkcji
 • praktyczne zastosowanie funkcji
 • wyszukaj poziomo
 • omówienie funkcji
 • praktyczne zastosowanie funkcji
 • ćwiczenia

Usuwanie duplikatów danych:

 • omówienie funkcji
 • praktyczne zastosowanie funkcji
 • ćwiczenia

Przydatne zaawansowane funkcje:

 • funkcje tekstowe
 • fragment tekstu
 • szukaj tekst
 • prawy
 • lewy
 • suma jeżeli
 • pozycja
 • wybierz
 • ćwiczenia

Tworzenie zaawansowanych wykresów:

 • graficzna modyfikacja wykresu
 • wstawianie grafiki w wykresy
 • wykorzystanie wykresu punktowego
 • przedstawienie danych w odpowiedni dla nas sposób
 • użycie wykresów przebiegu w czasie
 • ćwiczenia

Tabele przestawne - wprowadzenie:

 • omówienie funkcji
 • tworzenie tabeli przestawnej
 • wyliczanie sum
 • wyliczanie maksimum i minimum
 • wyliczanie średniej
 • odświeżanie/aktualizacja danych
 • formatowanie danych w tabeli przestawnej
 • zmiana wyglądu prezentacji danych
 • dodawanie graficznej prezentacji danych
 • sortowanie danych w tabeli
 • filtrowanie danych w tabeli
 • zastosowanie funkcji TOP 10
 • ćwiczenia, ćwiczenia, ćwiczenia....

Wykresy przestawne:

 • omówienie funkcji
 • wstawianie wykresów przestawnych
 • formatowanie wykresów przestawnych
 • ćwiczenia

Formularze:

 • omówienie funkcji
 • użycie pola kombi
 • użycie kilku pól wyboru
 • użycie pola wyboru
 • użycie pola listy
 • użycie paska przewijania
zaświadczenie

Zaświadczenie ukończenia

szkolenia dla uczestników

Rabat 10% za kontynuacje

Pomoc trenera po kursie

Własne stanowisko

komputerowe

Kawa, ciastko, herbata

Uśmiech prowadzącego

opinie o kursach