Home >> MS Excel >> MS Excel Poziom Średnio-Zaawansowany >> Pakiet Rozszerzony

MS Excel Średni - Pakiet rozszerzony o dużą ilość Ćwiczeń + powtórka podstaw - 30 godzin zajęć.

Temat: cennik, plan zajęć, terminy

cena kursu

Cena:

350 zł brutto

Czas:

30 godzin dydaktycznych

Ilość osób w grupie:

od 4 do 8 osób

terminy kursów

Program kursu MS Excel Średnio-Zaawansowany - Tryb Rozszerzony z Ćwiczeniami

W cenie kursu otrzymasz:

Jednodniowe powtórzenie/przypomnienie podstaw obsługi Excela.

 • Szybkie powtórzenie i przypomnienie wybranych tematów z programu podstawowego.

Funkcje średniozaawansowane –poznajemy funkcje matematyczne, logiczne, statystyczne najczęściej wykorzystywane w np. w logistyce, księgowości. Funkcje pozwalają na przeliczanie i analizowanie danych zarówno liczbowych i tekstowych.

 • omówienie podstaw funkcji
 • suma
 • zaokrąglenie
 • średnia
 • jeżeli
 • maksimum/minimum
 • ile niepustych
 • dziś
 • lub, oraz
 • zagnieżdżanie funkcji
 • suma iloczynów
 • fragment teksty
 • szukaj tekst
 • suma częściowa
 • los
 • ćwiczenia

Popularne wzory i funkcje matematyczne –sprawdzamy jak wykonać w Excelu najczęściej wykonywane obliczenia: sumę, obliczanie wysokości VAT, obliczanie ceny brutto i netto. Za pomocą funkcji możemy też obliczyć udział rynkowy, popularnie zwany „kawałkiem tortu w torcie”.

 • suma i auto suma
 • obliczanie wzrostu procentowego
 • obliczanie spadku procentowego
 • obliczanie udziału procentowego
 • obliczanie wzrostu o dany procent
 • zmniejszenie o dany procent wersja
 • ćwiczenia

Własne listy niestandardowe – funkcja pozwalająca na uzupełnienie komórek zdefiniowanymi listami, podobnie jak nazwy dni tygodni lub miesięcy.

 • omówienie funkcji
 • sposoby tworzenia list niestandardowych
 • ćwiczenia

Ochrona hasłem arkuszy i skoroszytów – funkcja dzięki której zablokujemy przed skasowaniem lub zmianą wybrane komórki i arkusze. Możemy też zabezpieczyć skoroszyt przed otwarciem bez użycia hasła.

 • omówienie funkcji
 • blokowania zawartości arkusza
 • blokowanie zawartości wybranych komórek
 • blokowanie całego skoroszytu
 • ćwiczenia

Tworzenie i modyfikacja paska szybkiego dostępu – szybki i wygodny dostęp do wybranych funkcji Excela.

 • omówienie funkcji
 • podstawowe sposoby modyfikacji
 • zaawansowane sposoby modyfikacji
 • ćwiczenia

Modyfikacja wyglądu wstążek – Excel umożliwia każdemu dostosować wstążkę narzędziową do swoich potrzeb. Można tam dodać własne zakładki lub modyfikować te które się już tam znajdują.

 • omówienie funkcji
 • podstawowe sposoby modyfikacji
 • zaawansowane sposoby modyfikacji
 • ćwiczenia

Wyszukiwanie danych za pomocą funkcji wyszukaj – zaawansowane wyszukiwanie danych w tabelach.

 • wyszukaj pionowo
 • omówienie funkcji
 • praktyczne zastosowanie funkcji
 • wyszukaj poziomo
 • omówienie funkcji
 • praktyczne zastosowanie funkcji
 • ćwiczenia

Usuwanie duplikatów danych – usuwamy duplikujące się dane w tabeli lub kolumnie.

 • omówienie funkcji
 • praktyczne zastosowanie funkcji
 • ćwiczenia

Przydatne zaawansowane funkcje tekstowe – zaawansowane funkcje które przydają się wszędzie tam gdzie zarządzamy tekstem w Excelu. Sprawdzamy jak wyszukać tekst, jak go podzielić, połączyć, poznajemy sposoby łączenia tekstu, importowania z innych źródeł, dowiadujemy się jak unikać związanych z tym błędów.

 • funkcje tekstowe
 • fragment tekstu
 • szukaj tekst
 • prawy
 • lewy
 • złącz teksty
 • import do Excela danych z pliku TXT, CSV
 • ćwiczenia

Poprawność danych – skuteczna kontrola wprowadzania danych w Excela, np. podczas wypełniania tabel, list.

 • lista
 • data
 • godzina
 • liczba
 • długość tekstu

Tworzenie zaawansowanych wykresów –poszerzona obsługa wykresów, wstawianie wykresów dla przedziałów liczb, zaawansowana konfiguracja wykresów, wstawianie grafik.

 • graficzna modyfikacja wykresu
 • wstawianie grafiki w wykresy
 • wykorzystanie wykresu punktowego
 • przedstawienie danych w odpowiedni dla nas sposób
 • wstawianie kolorów dla określonych wyników
 • użycie wykresów przebiegu w czasie
 • ćwiczenia

Tabele przestawne – wprowadzenie – poznajemy doskonałe narzędzie do wykonywania raportów i analiz danych. Możemy uzyskać wiele wyników bez konieczności użycia formuł.

 • omówienie funkcji
 • tworzenie tabeli przestawnej
 • wyliczanie sum
 • wyliczanie maksimum i minimum
 • wyliczanie średniej
 • odświeżanie/aktualizacja danych
 • formatowanie danych w tabeli przestawnej
 • zmiana wyglądu prezentacji danych
 • dodawanie graficznej prezentacji danych
 • sortowanie danych w tabeli
 • filtrowanie danych w tabeli
 • zastosowanie funkcji TOP 10
 • ćwiczenia, ćwiczenia, ćwiczenia....

Wykresy przestawne – uzupełnienie tematu tabel przestawnych, połączenie wykresu i tabel przestawnych.

 • omówienie funkcji
 • wstawianie wykresów przestawnych
 • formatowanie wykresów przestawnych
 • ćwiczenia

Formularze – przyciski formularzy dzięki którym możemy ułatwić dokonywanie opcji funkcji w Excelu.

 • omówienie funkcji
 • użycie pola kombi
 • użycie kilku pól wyboru
 • użycie pola wyboru
 • użycie pola listy
 • użycie paska przewijania
zaświadczenie

Zaświadczenie ukończenia

szkolenia dla uczestników

Rabat 10% za kontynuacje

Pomoc trenera po kursie

Własne stanowisko

komputerowe

Kawa, ciastko, herbata

Uśmiech prowadzącego

opinie o kursach