Home >> MS Excel >> MS Excel Zaawansowany

MS Excel Poziom Zaawansowany - Pakiet Rozszerzony z Ćwiczeniami

cena kursu

Cena:

600 zł  500 zł brutto

Czas:

30 godzin dydaktycznych

(22 godziny zegarowe)

Ilość osób w grupie:

od 4 do 8 osób

terminy kursów

Program kursu MS Excel Zaawansowany

W cenie kursu otrzymasz:

Powtórka najważniejszych i najczęściej używanych funkcji z Excela z poziomu Średnio-Zaawansowanego.

Wprowadzenie

 • poruszanie się po arkuszu
 • skróty klawiaturowe
 • wprowadzanie i edytowanie danych, auto wypełnianie, wypełnianie błyskawiczne, zaawansowane wypełnianie serią danych
 • importowanie danych ze źródeł zewnętrznych - np. kursy walut ze stron internetowych
 • ćwiczenia

Definiowanie nazw komórek, zakresów i formuł.

 • używanie nazw zakresów w formułach zamiast ich adresacji
 • zarządzanie nazwami zakresów
 • ćwiczenia

Często wykorzystywane funkcje.

 • Jeżeli, Oraz, Lub
 • wyszukaj pionowo - zaawansowane użycie
 • adres pośredni
 • licz jeżeli, suma jeżeli, licz warunki, suma warunków - szersze możliwości formuł
 • Indeks, Podaj pozycję, Wybierz, Przesunięcie
 • ćwiczenia

Analiza warunkowa, prognozy.Funkcje wyszukujące wyniki na podstawie kilku warunków lub założeń, pozwalają prognozować wyniki na podstawie danych historycznych.

 • szukaj wyniku
 • tabela danych
 • menedżer scenariuszy
 • arkusz prognozy
 • ćwiczenia

Konsolidacja danych.

 • łączenie danych z kilku tabel w jednej tabeli
 • ćwiczenia

Sumy częściowe.

 • zaawansowane zastosowanie funkcji sumy częściowe
 • suma częściowa - użycie funkcji sumy częściowe do grupowania i automatycznego podliczania
 • ćwiczenia

Walidacja danych.

 • zaawansowane tworzenie list rozwijanych z automatyczną ich aktualizacją
 • określanie zakresów wprowadzanych dat
 • określanie warunków wprowadzanych tekstów
 • ćwiczenia

Bezpieczeństwo w Excelu.

 • ochrona zawartości komórek i arkusza
 • ochrona struktury arkuszy
 • ochrona pliku przed edycją i otwarciem
 • śledzenie zmian w arkuszach
 • ćwiczenia

Filtrowanie zaawansowane.
Sposób filtrowania z wykorzystaniem złożonych kryteriów niedostępnych przy tradycyjnym filtrowaniu.

 • fragmentator
 • filtrowanie zaawansowany
 • ćwiczenia

Wykresy przebiegu w czasie.
Jednokomórkowe wykresy prezentujące trendy danych w seriach danych tzw. Wizualna reprezentacja danych.

 • opis funkcji
 • wykres kolumnowy
 • wykres zysków i strat
 • wykres liniowy
 • ćwiczenia

Makra wprowadzenie.
Szybki i prosty sposób na automatyzację pracy za pomocą zarejestrowania makr.

 • omówienie makr rejestrowanych
 • przygotowanie do rejestrowania makr
 • przykłady rejestrowanych makr
 • ćwiczenia

Tabele przestawne zaawansowane.

 • pola obliczeniowe
 • grupowanie danych - stałe przedziały
 • grupowanie danych - zmienne przedziały
 • weź dane tabeli
 • raport na podstawie kilku tabel źródłowych
 • ćwiczenia

Wykresy zaawansowane.
Sposób na graficzną prezentacje danych dla bardziej wymagających.

 • Wykres skumulowany kolumnowy
 • Wykres kaskadowy
 • Wykresy tachometryczne
 • wstawianie grafiki w wykresy
 • wykresy termometrowe
 • automatyczne wskazywanie wartości minimalnych, maksymalnych, średnich
 • ćwiczenia

Przydatne triki.

 • zaznaczanie komórek zasłoniętych przez formułę
 • wyrównywanie obiektów
 • wstawianie tła w arkusze
 • uzupełnianie brakujących wpisów w wierszach
 • zmiana kolejności kolumn
 • ćwiczenia

Formularze.

 • omówienie funkcji
 • użycie pola kombi
 • ćwiczenia
 • użycie kilku pól wyboru
 • ćwiczenia
 • użycie pola wyboru
 • ćwiczenia
 • użycie pola listy
 • ćwiczenia
 • użycie paska przewijania
 • li>

  ćwiczenia

Bezpieczeństwo danych.

 • Zabezpieczenie arkusza.
 • Zabezpieczenie skoroszytu.
zaświadczenie

Zaświadczenie ukończenia

szkolenia dla uczestników

Rabat 10% za kontynuacje

Pomoc trenera po kursie

Własne stanowisko

komputerowe

Kawa, ciastko, herbata

Uśmiech prowadzącego

opinie o kursach