PROGRAM SZKOLENIA - CZEGO BĘDZIESZ SIĘ UCZYĆ!

Powtórka.

Szkolenie rozpoczynamy powtórką z części materiałów z niższych poziomów. Są to tematy które będą wykorzystywane podczas tego szkolenia a odświeżenie ich pozwoli na łatwiejszą naukę. Poruszana tematyka: wprowadzanie danych, kasowanie danych, zaznaczanie komórek z użyciem skrótów klawiszowych, blokowanie adresów komórek, tworzenie automatycznych tabel, blokowanie okna, seria danych, uchwyt wypełnienia, auto wypełnienie.

Definiowanie nazw komórek

Definiowanie nazw komórek – doskonały sposób na automatyczne odwołanie się do nich, dzięki temu narzędziu nie będziesz musiał klikać w komórki których chcesz użyć w formułach, nie będziesz musiał szukać interesujących Cię wartości w arkuszach – po prostu używasz nadanym im nazw.
Poruszana tematyka: definiowanie nazw, używanie nazw w formułach, zarządzanie nazwami. Ćwiczenia

Ampresand w formułach

Enigmatyczna nazwa dla znaku &. Sprawdzimy jak ten znaczek może być użyty w formułach, jak jego użycie wpływa na definiowanie argumentów w formule, jak rozszerza ich możliwości.
Poruszana tematyka: rozbudowane argumenty w funkcjach, wykorzystanie znaku & do łączenia w komórce tekstów i formuł. Ćwiczenia

Zaawansowane użycie funkcji tekstowych:

W tej części poznamy ciekawe możliwości funkcji tekstowych, dzięki czemu będziemy mogli wyciągać fragment tekstu, dzielić tekst automatycznie na fragmenty wg. określonego schematu, na podstawie danych tworzyć schematy tekstowe, np. kody towarów. Będziemy też „wyciągać” z listy imiona i nazwiska nawet jeżeli jedna osoba ma kilka imion. Sprawdzimy jak utworzyć unikatową listę z dostarczonych danych a jeżeli pozycja się powtórzy jak automatycznie zmienić nazwę na unikatową, np. dodając do jej nazwy kolejny numer.
Poruszana tematyka: prawy, lewy, fragment tekstu; szukaj tekst; długość tekstu; &. Ćwiczenia

Funkcje zaawansowane:

Pobawimy się formułami w zaawansowanym , tak aby wydobyć z nich jak najwięcej korzyści, np. będziemy automatyzować funkcję wyszukaj pionowo i poziomo tak abyśmy mogli jednym kliknięciem zmienić wynik wyszukiwania z różnych kolumn w całej tabeli, usprawnimy też funkcję poprawność danych, np. rozwijana lista będzie automatycznie się aktualizować.
Poruszana tematyka: wyszukaj pionowi, wyszukaj poziomo, pozycja, podaj pozycję, indeks, adres pośredni, występująca najczęściej wartość, wybierz. Ćwiczenia

Niestandardowe formaty liczb w komórkach:

Wygląd danych wygląda ciekawiej jeżeli dane w tabelach mają swoje oznaczenia i jednostki, np. zł, EUR. Z typowymi oznaczeniami nie ma problemu, wystarczy wybrać odpowiedni format waluty. Jeżeli chcemy aby liczby miały jednostki takie jak kg, m2, km, musimy użyć niestandardowego formatu liczb. Nauczymy się jaki taki standard utworzyć i używać go. Ćwiczenia

Import danych :

Jak doskonale wiesz dane do Excela można pobierać z wielu źródeł, np. innych plików Excel, tekstowych lub z Internetu. Sprawdzimy jak działa i czym się różni linkowanie od połączenia, jak naprawić utracone linki np. na wskutek zmiany nazwy  pliku. Pobierzemy też informacje ze stron internetowych (kursy walut), i zautomatyzujemy ich pobieranie.
Dane będziemy pobierać z: plików tekstowych, CSV, z tabel, z plików Excela (linkowanie i połączenie – dwa różne sposoby pobierania danych, z katalogów – pobieranie danych z wszystkich plików umieszczonych w tym katalogu, sprawdzanie i zmiana ustawień istniejących połączeń, naprawa uszkodzonych linków i połączeń, sprawdzanie właściwości danych zewnętrznych. Ćwiczenia

Filtrowanie zaawansowane:

Jeżeli tradycyjne filtrowanie jest dla ciebie niewystarczające, np. zbyt mało możliwości, to filtrowanie zaawansowane powinno spełnić Twoje wymagania. To filtrowanie nie ma ograniczenia co do ilości parametrów, możesz w nim używać wielu parametrów filtracji wykorzystując do tego celu nawet formuły. Przykłady działania filtrowania zaawansowanego. Ćwiczenia.

Analiza warunkowa:

Analizując dane przetwarzamy ich wyniki historyczne. A co jeśli chcesz sprawdzić jakie będą wyniki w przyszłości? Z pomocą mogą przyjść narzędzia analizy warunkowej dzięki którym możesz prognozować wyniki na podstawie istniejących informacji, możesz też przygotować kilka scenariuszy, np. wg zmiany cen kosztów, usług, energii, dzięki którym wyliczysz przyszłe wyniki.
Poruszana tematyka: arkusz prognozy, scenariusze, szukaj wyniku. Ćwiczenia

Przyciski formularzy:

Pracując w Excelu, brakuje nam czasami czegoś, co pozwalało by w prosty sposób na uruchomienie pewnej automatyki, np. wyzwalanie pewnych działań, aktualizacji danych. Z pomocą przychodzą przyciski formularzy. Za ich pomocą możemy odświeżać dane w arkuszach, uruchamiać ustawione działania bez konieczności wyszukiwania ich w funkcjach na wstążce narzędziowej.
Poruszana tematyka: przyciski listy, pole kombi, pole wyboru, przycisk opcji. Ćwiczenia

Formatowanie warunkowe zaawansowane:

Sprawdzamy jak użyć w formatowaniu warunkowym formuł, jak automatycznie zmieniać liczb na podstawie przycisku formularza, dowiadujemy się jak użyć formatowania warunkowego odnosząc się do innych komórek.
Tematyka poruszana: ukrywanie błędów w komórkach, zmiana formatu liczb,tworzenie cennika który będzie zmieniał format waluty i dokonywał przeliczenia wg. wskazanej waluty, wykorzystanie formatowania warunkowego do oznaczania przedziałów wartości. Ćwiczenia

Triki:

W tej części poznajemy kilka prostych sposobów działania w Excelu, dzięki którym praca w nim będzie prostsza i szybsza. Np. sprawdzimy jak za pomocą kilku kliknięć „rozbić” tabelę przestawną tak, aby każda wybrana grupa była umieszczona w nowym arkuszu, poznamy też sposoby na niestandardowe zaznaczanie i wyszukiwanie komórek i wiele innych. Przykłady, ćwiczenia.

Tabele przestawne zaawansowane:

Podstawowa znajomość tabel przestawnych jest umiejętnością bardzo przydatną w codziennej pracy z danymi. Niekiedy wydaje się, że nie wszystko w tabelach można zrobić, np. jak używać w tabelach formuł, jak tworzyć tabelę z wielu źródeł. W tej części sprawdzamy również jak w tabeli przestawnej dokonywać niestandardowych filtrowań.
Poruszana tematyka: pole obliczeniowe,  element obliczeniowy, grupowania,  filtrowanie zaawansowane, fragmentator, oś czasu. Ćwiczenia.

SALE SZKOLENIOWE